« Tagasi

Volikogu kinnitas uue struktuuri

Volikogu kinnitas eilsel istungil Hiiumaa vallavalituse ja osavallavalitsuste uue struktuuri. 

Kantselei koosseisu lisandub aprillist uus ametikoht korrakaitseametnik, kes tegeleb järelevalvega, lisaks kriisikomisjoni ning turvalisuse nõukogu koordineerimisega. 

Seoses abivallavanemate kohtade loomisega moodustatakse kolme osakonna asemel kaks valdkondlikku üksust: haridus- ja kultuuriosakonnast ning sotsiaalosakonnast saab valdkondlik üksus haridus-kultuur-sotsiaal ja arenguosakonnast üksus planeeringud-keskkond-taristu. Üksuseid hakkavad juhtima abivallavanemad.  

Struktuurist kaovad vastavate osakondade juhatajate kohad. Samas lisandub haridusspetsialisti ja sotsiaaltöö spetsialisti ametikoht. Arenguosakonna juhataja ning arendusspetsialisti ametikoha baasil tuleb ametikoht arenguspetsialist-projektijuht.  

Noorsootöötaja ametikoht väheneb 0,5 kohani, nagu see tegelikult on ka täna täidetud. 

Senise arenguosakonna koosseisust liigub ühistranspordispetsialist vallavanema otsealluvusse, hankespetsialist vallakantselei koosseisu. 

Vallakantselei koosseisust liiguvad IT-spetsialistid kommunikatsiooniosakonda, mis on senise avalike suhete osakonna uus nimi.  

Osavaldades ühtlustuvad sekretäride tööülesanded ja koormused. Maaspetsialist jagab töökoormust Kõrgessaare ja Kärdla vahel senise 0,3 ja 0,7 asemel 0,5 ja 0,5. 

Struktuurist liiguvad ära katlakäitajate töökohad, kuna need ei ole valla juhtimisega seotud.  

Muudatused jõustuvad järgemööda. Vallavalituse-sisesed ümberkorraldused juba tänasest. Osakondade ümberkorraldamisega seotud muudatused 1. aprillist. Katlakäitajatega seonduv 1. maist ehk kütteperioodi järel. Pühalepa ja Käina osavalla sekretäre puudutavad muudatused vastavalt 1. aprillil ja tuleva aasta 1. jaanuaril. 

Kõik kontaktid on ajakohased valla veebilehel: https://vald.hiiumaa.ee/teenistujad