« Tagasi

Volikogu lisas vallavalitsusse teise abivallavanema

Volikogu lisas eilsel istungil vallavalitsuse koosseisu teise abivallavanema Liisi Mäeumbaedi, kes on vallavalitsuses juba tänasest. Abivallavanem Üllar Laid alustas novembris. 

Vallavanem ja abivallavanemad on vallavalitsuse töövaldkonnad omavahel jaganud selliselt: 

Vallavanem Hergo Tasuja vastutusvaldkonnad: vallavalitsuse üldjuhtimine ja personaliküsimused, valla esindamine, suhtlus riigiasutuste ja volikoguga, sise- ja väliskommunikatsioon, sisekontrolli korraldamine, rahandus ja eelarve, turism ja turundus, ühistransport. 

Abivallavanem Üllar Laidi vastutusvaldkonnad: taristud, planeerimine, elamumajandus, maakorraldus, jäätmekorraldus, keskkond ja keskkonnahoid, taastuvenergia ja energiamajandus. 

Abivallavanem Liisi Mäeumbaia vastutusvaldkonnad: haridus ja huviharidus, sport, tervishoid, kultuur ja vaba aeg, noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse.