Jäätmemajandusega seotud uudised

« Tagasi

Hiiumaa vald asbestijäätmete kogumiseks toetust ei saanud

Keskkonnaministeerium kaardistas Eestis kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguse, et paremini planeerida asbesti sisaldavate jäätmete kogumist.  

Infokorje Hiiumaal näitas selget huvi eterniidijäätmete kogumise vastu. Sellest tulenevalt esitas vallavalitus Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) jäätmetekke vältimise ja eterniidi kogumise toetusvooru taotluse 250 tonni eterniidijäätmete kogumiseks Hiiumaa vallas. Projekti „Eterniidi kogumine Hiiumaa elanikkonnalt" taotlus kahjuks sel korral rahastust ei saanud. Esitatud taotluste maksumus ületas vooru eelarvet rohkem kui neli korda. Taotluse rahastamise otsusel võeti arvesse, kas Hiiumaa on viimase kolme aasta jooksul eterniidi kogumiseks toetust saanud. Eelistati neid piirkondi, kus varem sellist tegevust läbi viidud ei ole.  

Projekti keskkonnakaitse mõju osas oli eelis toetust saada Ida-Virumaal või Kagu-Eestis (Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa) tehtavate eterniidijäätmete kogumise projektidel.  

Järgmine meede eterniidi jäätmete kogumiseks peaks KIKis avanema 2023. aasta sügisel, tegevused jääksid aastasse 2024. 

Eterniit jäätmejaama! 

Asbesti sisaldav eterniit on purunedes tervisele ohtlik. Eterniiti saab viia aastaringselt ka ise Hiiumaa jäätmejaama.  

Hiiumaa jäätmejaamas maksab ühe tonni eterniidi üleandmine 120 eurot. Hinnanguliselt kaalub üks ruutmeeter eterniiti 15 kg. Enim kasutusel olevatest eterniitplaatidest väiksem mõõtudega 1,2x0,7 meetrit kaalub ligi 9 kg ning suurem mõõtudega 1,75x1,13 meetrit kaalub 23,8 kg. See tähendab, et väiksema plaadi ära andmise hind on umbes euro ja 10 senti ning suuremal 2.90.  

Lisainfo jäätmejaama veebilehel www.hiiuprygila.ee