Jäätmemajandusega seotud uudised

« Tagasi

Hiiumaa vallas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ohtlike jäätmete, sealhulgas eterniidijäätmete kogumisringide korraldamine

Kogumisringide ajagraafikud ja autode peatumiskohad 

19.09.2020 Emmaste osavald:   

I ring 

 

 

1. Õngu bussipeatus 

08:30 

08:50 

2. Mänspe bussipeatus 

08:55 

09:15 

3. Haldi bussipeatus 

09:20 

09:40 

4. Kaderna bussipeatus 

09:45 

10:05 

5. Nurste bussipeatus 

10:10 

10:30 

6. Lassi-Kõrtsu teeots 

10:35 

10:55 

7. Sinima bussipeatus 

11:00 

11:20 

8. Külama bussipeatus 

11:25 

11:45 

9. Kabuna bussipeatus 

11:50 

12:10 

 

 

 

  

II ring 

 

 

1. Hiiulink parkla, Jausa 

08:30 

08:50 

2. Valgu seltsimaja parkla 

08:55 

09:15 

3. Harju tuuliku parkla 

09:20 

09:40 

4. Tilga bussipeatus 

09:45 

10:05 

5. Tärkma sadama tee väravas 

10:10 

10:30 

6. Emmaste kooli parkla 

10:35 

10:55 

7. Sõru sadama parkla 

11:05 

11:25 

8. Tohvri hooldekodu bussipeatus 

11:30 

11:50 

9. Pärna ringtee 

11:55 

12:15 

10. Viiri bussipeatus 

12:20 

12:40 

11. Emmaste keskuse parkla 

12:45 

13:05 

  

 24.10.2020 Pühalepa osavald 

I ring 

 

 

1. Tubala bussipeatus 

08:30 

08:45 

2. Nõmba bussipeats 

08:55 

09:10 

3. Tammela bussipeatus 

09:20 

09:35 

4. Undama bussipeatus 

09:45 

10:00 

5. Vilivalla bussipeats 

10:10 

10:25 

6. Viilupi, Kalginiidi bussipeatus 

10:45 

11:00 

7. Salinõmme bussipeatus 

11:10 

11:25 

8. Soonlepa Karjamõisa hoone parkla 

11:40 

11:55 

9. Sarve, Mäe bussipeatus 

12:05 

12:20 

10. Hilleste, Aruküla bussipeatus 

12:30 

12:45 

11. Vahtrepa, riigi tee ja Kõrtsi tee rist 

12:55 

13:10 

12. Hagaste, Ranna tee ja Hilleste-Hellamaa teede ristmik 

13:20 

13:35 

 

 

 

II ring 

 

 

1. Hellamaa perekeskuse parkla 

08:30 

08:50 

2. Kuri bussipeatus 

08:55 

09:15 

3. Suursadama-sadama parkla 

09:20 

09:40 

4. Partsi bussipeatus 

09:45 

10:05 

5. Reikama bussipeatus 

10:10 

10:30 

6. Sakla-Palade lasteaia parkla  

10:35 

10:55 

7. Palade bussipeatus 

10:10 

10:30 

8. Kukka bussipeatus 

10:35 

10:55 

9. Lõbembe, Hiiessaare bussipeatus 

11:00 

11:20 

10. Paluküla bussipeatus 

11:30 

11:50 

11. Hausma-Antoni bussipeatus 

11:55 

12:15 

12. Tareste-Lehtma teerist (Kaalumaja parkla) 

12:30 

12:50 

  

31.10.2020 Kõrgessaare osavald   

I ring 

 

 

1.  Kodeste riigi teel, Mudaste tee algus 

08:30 

08:50 

2. Mudaste riigi teel, Mudaste tee algus 

09:00 

09:20 

3. Reigi  suure mnt ja Reigi küla tee rist 

09:30 

09:50 

4. Rootsi bussipeatus 

09:55 

10:15 

5. Viskoosa Näkmani tee 7 parkla 

10:20 

10:40 

6. Isabella - Lauka-Isabella tee Sarapuu katastriüksuse juures teel. 

10:50 

11:10 

7. Kurisu - Lauka Heigi tee Matse katastriüksuse ristmik 

11:15 

11:35 

8. Lauka- Kooli söökla parkla 

11:40 

12:00 

 

 

 

II ring 

 

 

1. Kalana - Sadama pakendipunkt 

08:30 

08:50 

2. Hirmuste bussipeatus 

09:00 

09:20 

3. Ojaküla mnt, Pakapõllu katastriüksus 

09:35 

09:55 

4. Ülendi riigi tee, Ülendi külatee rist (lõunapoolne) 

10:00 

10:20 

5. Kõpu küla kaevu juures 

10:25 

10:45 

6. Kiduspe riigi mnt Teeleõue juures 

10:50 

11:10 

7. Suureranna riir tee ja Suureranna lautritee rist 

10:25 

10:45 

8. Palli riigi teel Maria katastriüksuse juures 

11:05 

11:25 

9. Luidja rannaparkla 

11:35 

11:55 

10. Paope-Hüti teerist 

12:00 

12:20 

  

  

  

  

  

  

  

Käina osavald 10.10.2020 

I ring 

 

 

Vaemla bussipeatus 

08:30 

08:45 

Niidiküla bussipeatus 

08:50 

09:05 

Esiküla bussipeatus 

09:10 

09:25 

Kassari bussipeatus 

09:30 

09:45 

Holsmeri bussipeatus 

09:50 

10:05 

Utu bussipeatus 

10:15 

10:30 

Kuriste bussipeatus 

10:40 

10:55 

Tatermaa bussipeatus 

11:00 

11:15 

Aadma bussipeatus 

11:25 

11:40 

Ühtri bussipeatus 

11:45 

12:00 

Männamaa bussipeatus 

12:05 

12:20 

Kaigutsi I bussipeatus 

12:25 

12:40 

Selja bussipeatus 

12:50 

13:05 

 

 

 

II ring 

 

 

Allika bussipeatus 

08:30 

08:50 

Putkaste bussipeatus 

08:55 

09:15 

Nõmme bussipeatus 

09:20 

09:40 

Kolga bussipeatus 

09:45 

10:05 

Mäeltse bussipeatus 

10:10 

10:30 

Moka bussipeatus 

10:35 

10:55 

Luguse bussipeatus 

10:15 

10:35 

Ristivälja bussipeatus 

10:50 

11:10 

  

Elanikelt  vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri 

Kogumisringidel:    

 • Vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid    

 • Ravimid, süstlad    

 • Akud ja patareid    

 • Õlijäätmed, määrdeained, mootoriõli    

 • Absorbendid, õlifiltrid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms  

 • Aiandusmürgid, väetiste jäägid    

 •  Leelised, happed ja muud olmekemikaalid    

 •  Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh päevavalguslambid    

 •  Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid sh, tulekustutid    

 • Pestitsiidid   

 • Fotokemikaalid    

 • Elektri- ja elektroonikajäätmed  

  

Kogumispunktis: eelregistreerimise alusel kokkulepitud punktis igas osavallas. Kogumispunkti asukohast ja vastuvõtu kellaaegadest teavitab kohalik omavalitsus telefoni teel kõiki neid, kes saavad eelregistreerimise alusel sel aastal oma eterniidijäätmed projekti raames üle anda.     

 • Eterniit