Jäätmemajandusega seotud uudised

« Tagasi

Kasutame avalikke pakendi- ja jäätmepunkte õigesti!

Vald on saanud mitmeid vihjeid ja kaebusi, kuidas viiakse ehitusprahti järjepanu pakendikonteineritesse. Jäätmevedaja jätab valesti täidetud konteinerid tühjendamata – see tähendab, et konteinerid täituvad üle ja vald peab omakorda tellima olmejäätmete veo, mis on lisakulu nii ajaliselt kui rahaliselt. 

Esineb ka nii ekstreemseid juhtumeid, kus taoline käitumine on lausa süsteemne ja osavald on sunnitud ise korraldama jäätmete eelsorteerimise jäätmeveole eelneval päeval. 

Viimasel avalike pakendipunktide tühjendusringil 19. mail jäid tühjendamata mitmed pakendipunktid Kärdlas, Kõrgessaares ja Emmastes. Jäätmepunkte ja pakendipunkte õigesti kasutades on see teenus vallale ja selle elanikele tasuta. Osa punkte on varustatud kaameratega ja mitmel juhul on salvestistest ka rikkujate isikud tuvastatud. Nendega on ühendust võetud ning nad oma teo heastanud ehk oma prahi ära viinud. 

Juhul, kui Sul on käsil ehitustööd, võta ühendust Hiiumaa jäätmejaamaga, mis on kevad-suvisel perioodil avatud ka laupäeviti ja kuhu on võimalik ise ehitusjäätmed viia: www.hiiuprygila.ee 

Kogu info Hiiumaa jäätmesüsteemist leiab valla veebilehelt: vald.hiiumaa.ee/et/jaatmemajandus

ehitusjäätmed Puhkerannas

Ehitusjäätmed Puhkeranna pakendikonteineris

 

ehitusjäätmed Turu 1

Ehitusjäätmed Turu1 pakendikonteineris

ehitusjäätmed Leigri

Ehitusjäätmed Leigri pakendikonteineris