Jäätmemajandusega seotud uudised

« Tagasi

Volikogu lisas valla struktuuri jäätmespetsialisti ja psühholoogi

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas jaanuarikuu istungil valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. 

Arenguosakonda lisandub jäätmespetsialisti ametikoht. Muudatuse eesmärk on seada Hiiumaal kui rohesaarel keskkonnaga seotud teemad enam fookusesse ja vähendada murekohti saare jäätmemajanduses. Lisaks töötab arenguosakonnas keskkonnateemadel ka keskkonnaspetsialist. 

Haridus- ja kultuuriosakonda lisandub psühholoogi ametikoht. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab loetelu tugispetsialistidest, kes peavad kooli juures töötama. Väikese õpilaste arvuga koolides on tugispetsialisti koormus väike ja seega on keeruline spetsialisti leida. Valdav enamus tugispetsialiste töötab praegu Hiiumaa koolides osakoormusega. Muudatus võimaldab vaadata saart tervikuna ning leida kvalifitseeritud spetsialistid, kellele saab pakkuda täiskoormust ning kes katavad laiema teeninduspiirkonna kui ühe kooli. Muudatus toimub tõenäoliselt uuest õppeaastast. Ettevalmistus kvalifitseeritud spetsialisti leidmiseks algab struktuuri kinnitamisega. 

Nii Kõrgessaare kui Kärdla osavalla valitsus saab täiskohaga ehitusspetsialisti ametikoha. 

Emmaste ja Kõrgessaare osavalla valitsuse koosseisus vähendatakse sekretäri ametikoha töökoormust poole võrra alates 1. aprillist 2021. Muudatuse tingis reaalsete tööülesannete hulk, mis on aastate jooksul vähenenud, kuna palju teenuseid ning suhtlemist on muutunud digitaalseks ja automaatseks. 

Emmaste ja Käina osavalla valitsuse koosseisust viiakse välja hooldustöö spetsialisti ametikoht alates 1. septembrist 2021. Teenus klientide jaoks tagatakse edaspidi Hiiumaa sotsiaalkeskuse vahendusel, nii nagu see toimub Kärdla ja Kõrgessaare osavallas juba praegu. 

Haridus- ja kultuuriosakonnas täpsustatakse ametinimetusi. Uued nimetused on spordi- ja tervisedenduse spetsialist ning noorsootöö spetsialist. 

Hiiumaa valla ametiasutuste teenistuskohtade arvuks on enne muudatusi 72,55, alates 1. veebruarist 2021 75,55, alates 1. aprillist 74,55 ja alates 1. septembrist 72,55.