Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Ära viska olmejäätmeid pakendikonteinerisse!

Teisipäeva hommikul avanes Kärdlas Turu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning joogikartongile, oli visatud saia, riideid ja raamatuid. Seesama konteiner jäi tol hommikul jäätmevedaja poolt tühjendamata, sest pakendiorganisatsiooni kohustus ei ole ära viia muid jäätmeid peale pakendijäätmete. Kui on näha, et mahutis on jäätmed, mida ei ole lubatud sinna panna, jätab vedaja mahuti tühjendamata ning vallavalitsusel tuleb katta konteineri tühjendamise kulud segaolmejäätmete hinnaga. 

Hiiumaa vallavalitsus tasub ühe kuuekuupmeetrise pakendikonteineri segaolmejäätmetena tühjendamise eest 112 eurot! 

Kõik suuremad jäätmepunktid on varustatud kaameratega, mille abil on võimalik tuvastada need, kes avalikke pakendipunkte kuritarvitavad.   

Tuletame meelde, mis on pakend ja mida sobib panna pakendikonteinerisse: 

♻ ️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendid, mis on tootest tühjad. Jogurtitops tuleks jogurtist puhtaks kraapida, hapukoorepakk tuleb tootest tühjaks pigistada jne.  

♻ ️Pakendikonteinerisse tohib panna pakendijäätmeid koos läbipaistva kotiga või valada lihtsalt kott konteinerisse tühjaks. Mustad kotid valage konteinerisse tühjaks ja visake tühjaks saanud kott ka pakendikonteinerisse. 

♻️ Pakend on toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.   

Hiiumaa vallavalitsus palub suhtuda lugupidavalt meid ümbritsevasse keskkonda, käituda keskkonda säästvalt ja kasutada võimalust jäätmeid sorteerida. Kõigil Hiiumaa elanikel peab olema oma elukohas sõlmitud jäätmeveoleping segaolmejäätmete ära andmiseks. Olmekonteinerisse pane kõik need jäätmed, mida ei ole võimalik kusagil liigiti üle anda.  

Aitäh, et sorteerid!