Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Hiiumaa koolid said jäätmete sortimisjaamad

Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama. Õpilastel ja töötajatel on nüüd võimalik olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejäätmed. Projekti osa on ka kõikide seotud inimeste koolitamine, miks ja kuidas õigesti olmejäätmeid sortida.  

"Lapsed on väga keskkonnateadlikud ning oskavad tegelikult hästi ka jäätmeid sortida: seda õpetatakse nii tundides koolis kui tõenäoliselt ka kodudes järjest rohkem. On oluline, et õppekeskkond soosiks lisaks teoreetilistele teadmistele praktilist kogemust ja oskust," ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Eesti Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann lisas, et tehtud eeluuring näitas, et Eesti maakonnad ja koolid on sortimisvõimaluste poolest väga erinevad. "Meie suurem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus," ütles Margit Rüütelmann. "Hiiumaa valla näol leidsime aktiivse koostööpartneri, kes tuli meie mõttega kohe kaasa ja kes ise on väga huvitatud, et kõikides maakonna koolides toimuks olmejäätmete sortimine ühtsetel alustel." 

Ta lisas, et kool on suurepärane koht, kus omandada praktilised jäätmete sortimise kogemused, aga ka teadmised, mis jäätmetest edasi saab. "Näiteks biojäätmetest komposti tegemine on jõukohane kõigile nii omas kodus kui ka maakoolide puhul kooliaias. Komposti tegemine nõuab aga oskusi, mida liidu poolt saame jagada," ütles Rüütelmann.   

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu abiga paigaldati koolidesse sortimisjaamad, lisaks vaadatakse koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga üle õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmeliigid oleks võimalik ka õues panna liigiti ja nad jätkaksid oma teekonda materjalina ringlusesse. 

Hiiumaa projekti algatas Eesti Ringmajandusettevõtete Liit. Projekti toetasid Hiiumaa vallavalitsus, SortAider OÜ, BioBag Baltic OÜ, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS, Epler&Lorenz AS, Enefit Green AS, EcoPro AS, Mullaabi OÜ, Hiiumaa Jäätmejaam OÜ, RVM Systems OÜ, COOP Hiiumaa, Hiiumaa Ettevõtjate Liit.  

Sorterid paigaldatid Hiiumaal riigikoolidesse Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli ning munitsipaalkoolidesse Emmastes, Käinas, Kärdlas, Laukal, Paladel ja Suuremõisas.  

Pildid: Eesti Ringmajandusettevõtete Liit