Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2023 ootab ettepanekuid hiljemalt 20. septembril 2022.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Hääleta kaasava eelarve ettepanekute poolt!

Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine kestab 28. oktoobrini.  

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339706. Lisaks saab hääletada ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.   

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks. Kaasav eelarve on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada 2022. aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa valla territooriumil. Rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt. 
Hääletustulemuste põhjal kinnitab Hiiumaa vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. 

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

 

Oma hääle saab anda järgmiste ettepanekute poolt: 

Emmaste osavald: 

 • Kettagolfi väljak mõisaparki 6 000,00 

 • Motohariduse kättesaadavamaks muutmine 10 000,00 

 • Kolme (3) bussiootepaviljoni (Pärdi, Jausa ja Harju) väljavahetamine Emmaste osavallas 9 900,00 

Kärdla osavald: 

 • Tiigi tänava lõpus, Karja tänava alguses asuva Kärdla RMK matkaraja parkla 
  mustkatte alla viimine 10 000,00 

 • Kärdla pritsumaja värvimine 9 056,40 

Pühalepa osavald: 

 • Suuremõisa küla avaliku piknikulaua, pinkide ja prügikastide kaasajastamine ja laiendamine 10 000,00 

 • Palade piirkonna avalik mänguväljak Lõpe külas 6 924,00 

 • Hiiumaa teemaline CD plaat (Indrek Liit) 2 500,00 

Käina osavald: 

 • Käina välijõusaal Padarimäe piirkonda 9 936,00 

 • Kassari rahvamaja ilu- ja eluead: võimalusterohke õueruum kõigile 9 960,00 

 • Kassari kabeli  tornikiivri projekteerimine 2 640,00 

 • Varikatusega pingid Padarimäele 5 000,00 

 Kõrgessaare osavald: 

 • Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosaluseks 10 000,00 

 • Reigi Pastoraadi näitus „Genius Loci III" 2022 - 9 535,87 

 • Steiner aed Kõpu külas 8 500,00 

 • Teisaldatav ujumissild Kirikulahe äärde 9 702,86 

 • Kõrgessaare mänguväljak 9 465,40 

Lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel 30. oktoobril.