Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2023 ootab ettepanekuid hiljemalt 20. septembril 2022.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Kaasav eelarve 2021 ootab ettepanekuid

Hiiumaa vallavalitsus kutsub vallakodanikke üles tegema ettepanekuid kaasavasse eelarvesse hiljemalt 21. septembriks 2020.  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on mõeldud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või sündmuse korraldamiseks. Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasa rääkida, kuidas kasutada järgmise aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele hiidlastele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. Ühe idee hinnanguline maksumus võib olla 1 000–10 000 eurot. 

Selle aasta kaasava eelarve toel korrastati MTÜ Hiiumaa Motoharidus eestvedamisel Nurste krossirada. Lisaks toetati Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmist. Kohe on valmimas Palade discgolfi rada. Palade Lasteaia õuealale paigaldati uued atraktsioonid. Ka Kassari mänguväljak, mis jääb poe ning muuseumi vahelisele alale, saab peatselt rajatud. Käimas on Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine. Kärdla osavald tegeleb ühiskasutatava korvpalliplatsi rajamise idee elluviimisega, mis seisneb nii parima asukoha lõplikus valimises kui ka lisaraha leidmises, sest paraku osutus platsi rajamine eeldatavast maksumusest kallimaks. 

Väljaspool kaasava eelarve võimalusi, kuid selle käigus esitatud ettepanekutest, rajati Emmaste kooli juurde noortele mänguväljak ja värskendatakse Harju-Rätsepa tuulik. 

Korrektselt esitatud ettepanekud suunab vallavalitsus rahvahääletusele, mis viiakse läbi 7.–28. oktoobril 2020. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Hiiumaa valla territooriumil. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. 

Ettepanek peab sisaldama:  
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi,  
2) nimetust – lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu,  
3) olulisust – millise kogukonna probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse see loob,  
4) kirjeldust – kuidas ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2021. aasta jooksul, muu oluline teave, mida idee hindaja peaks teadma,  
5) eelarvet, mis sisaldab ettepaneku teostamise hinnangulist maksumust ja soovitatavalt hinnapakkumisi.  
  
Ettepanekud peavad lähtuma järgnevatest kriteeriumitest:  
1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale,  
2) teostatavus 2021. aasta jooksul,  
3) jätkusuutlikkus,  
4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus. 

Ettepanekud palume saata e-postile valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal kas Hiiumaa vallamajja Kärdlas või osavallamajadesse Emmastes, Kõrgessaares, Käinas ja Pühalepas. 

Küsimuste korral pöörduge Hiiumaa Vallavalitsuse arenguspetsialisti poole e-postil aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil +372 517 5585.