Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2023 ootab ettepanekuid hiljemalt 20. septembril 2022.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Kaasava eelarve ettepanekud selgunud

Hiiumaa valla kaasava eelarve hindamiskomisjon otsustas saata rahvahääletusele järgmised ettepanekud: 

Emmaste osavald: 

 • Emmaste põhikooli aula valgustuse kaasajastamine – 2 184 eurot 

 • Mänguväljak Emmaste keskuse männikusse – 9 800 

 • Mänguväljak Emmaste kooli juurde – 10 000 

 • Nimelised tänupingid Emmaste endistele vallavanematele – 6 000 

Kärdla osavald: 

 • Hausma tee supluskoha parendamine – 10 000 

 • Kärdla rannapromenaadi heakorrastamine – 6 000 

 • Välisvärv käsitööseltsi Meistrite majale – 1 678 

 • Mängude maja välikorvpalli väljaku tribüün ja piirdevõrkaed – 5 000 

 • Talisuplusvõimaluse loomine Kärdla sadama akvatooriumisse – 2 660 

 • Väli lauatennise lauad Kärdlasse – 6 450 

Pühalepa osavald:

 • Püramiid-ronimisvõrk Palade põhikooli juurde – 7 320 

 • Palade välijõusaal – 9 936 

 • Suuremõisa mänguväljak – 9 959 

Käina osavald:

 • Selja maahaigla asukoha väärikas tähistamine – 1 580 

 • Kassari kabeli uued uksed – 5 040 

Kõrgessaare osavald:

 • Jõeranna jõe vana silla taastamine 5 217,60 

 • Puski kiriku katuse osalise restaureerimise projekti omaosalus – 10 000 

 • Väikelaste mängulinnak Vigri lasteaia õuele – 7 563,60 

Seekord laekus 27 ettepanekut, millest rahvahääletusele suunatakse 18. Esitatud ettepanekutest liideti kaks sarnast ideed, kolm idee esitajat võtsid oma ettepanekud erinevatel põhjustel tagasi, kaks ettepanekut laekusid hilinemisega ning kolm osutusid kas liiga vähese ettevalmistusega ettepanekuks või teostamatuks võimalike rahaliste vahenditega. 

Vallavalitsus on väga tänulik kõigile ettepanekute tegijatele, sest ka need ideed, mis ei saa kaasavast eelarvest toetust, on headeks mõteteks, et varem või hiljem valla poolt ellu viia.  

Hääletamine algab kolmapäeval 

Ettepanekute paremusjärjestuse selgitamiseks algab elektrooniline hääletus Volise keskkonnas kolmapäeval, 7. oktoobril ja kestab 28. oktoobrini. Hääletada saab ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. 

Rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletustulemuste põhjal kinnitab vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. Hääletustulemused avalikustatakse 30. oktoobril.

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks. Iga osavald saab kasutada 10 000 eurot.