Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Hiiumaa valla kaasava eelarve tingimused ja menetlemine 

Ettepanek peab sisaldama: 
* esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi
* nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu) 
* olulisust (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob 
* kirjeldust (mil viisil ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul ja muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada). 
* eelarvet (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine) 
* ettepaneku minimaalne hinnanguline maksumus on 1 000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot. 

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

2021 - Motohariduse kättesaadavamaks muutmine 

2021 - Välijõusaal Padarimäe piirkonda 

2021 - Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosalus 

2021 - Pritsumaja värvimine 

2021 - Palade piirkona avalik mänguväljak Lõpe külas

2022 - Hankida ajavõtusüsteem Hiiumaale 

2022 - Skatepargi elemendid Käina noortele ja teistele tänavaspordi huvilistele 

2022 - Viscosa Kultuuritehase teatriala välisavade sulgemine 

2022 - Koertepark Kärdla linnaparki

2022 - Palade Põhikooli õuele välilauatennise ja õues õppeala rajamine

 

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Täna algas kaasava eelarve hääletamine

Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine algas täna ja kestab 28. oktoobrini.  

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas. Lisaks saab hääletada ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.   

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks. Kaasav eelarve on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada 2022. aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa valla territooriumil. Rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt. 
Hääletustulemuste põhjal kinnitab Hiiumaa vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. 

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

 

Oma hääle saab anda järgmiste ettepanekute poolt: 

Emmaste osavald: 

 • Kettagolfi väljak mõisaparki 6 000,00 

 • Motohariduse kättesaadavamaks muutmine 10 000,00 

 • Kolme (3) bussiootepaviljoni (Pärdi, Jausa ja Harju) väljavahetamine Emmaste osavallas 9 900,00 

Kärdla osavald: 

 • Tiigi tänava lõpus, Karja tänava alguses asuva Kärdla RMK matkaraja parkla 
  mustkatte alla viimine 10 000,00 

 • Kärdla pritsumaja värvimine 9 056,40 

Pühalepa osavald: 

 • Suuremõisa küla avaliku piknikulaua, pinkide ja prügikastide kaasajastamine ja laiendamine 10 000,00 

 • Palade piirkonna avalik mänguväljak Lõpe külas 6 924,00 

 • Hiiumaa teemaline CD plaat (Indrek Liit) 2 500,00 

Käina osavald: 

 • Käina välijõusaal Padarimäe piirkonda 9 936,00 

 • Kassari rahvamaja ilu- ja eluaed: võimalusterohke õueruum kõigile 9 960,00 

 • Kassari kabeli  tornikiivri projekteerimine 2 640,00 

 • Varikatusega pingid Padarimäele 5 000,00 

 Kõrgessaare osavald: 

 • Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosaluseks 10 000,00 

 • Reigi Pastoraadi näitus „Genius Loci III" 2022 - 9 535,87 

 • Steiner aed Kõpu külas 8 500,00 

 • Teisaldatav ujumissild Kirikulahe äärde 9 702,86 

 • Kõrgessaare mänguväljak 9 465,40 

Lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel 30. oktoobril.