Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2023 ootab ettepanekuid hiljemalt 20. septembril 2022.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Täna algas kaasava eelarve hääletamine

Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine algas täna ja kestab 28. oktoobrini. Oma hääle saab anda elektrooniliselt Volise keskkonnas, otselink Hiiumaa ettepanekuid hääletama: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339706   

Hääletada saab ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.  

Rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletustulemuste põhjal kinnitab vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. Hääletustulemused avalikustatakse 30. oktoobril. 

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

 

Oma hääle saab anda järgmiste ettepanekute poolt:  

Emmaste osavald:  

Emmaste põhikooli aula valgustuse kaasajastamine – 2 184 eurot  

Mänguväljak Emmaste keskuse männikusse – 9 800  

Mänguväljak Emmaste kooli juurde – 10 000  

Nimelised tänupingid Emmaste endistele vallavanematele – 6 000  

 

Kärdla osavald:  

Hausma tee supluskoha parendamine – 10 000  

Kärdla rannapromenaadi heakorrastamine – 6 000  

Välisvärv käsitööseltsi Meistrite majale – 1 678  

Mängude maja välikorvpalli väljaku tribüün ja piirdevõrkaed – 5 000  

Talisuplusvõimaluse loomine Kärdla sadama akvatooriumisse – 2 660  

Väli lauatennise lauad Kärdlasse – 6 450  

 

Pühalepa osavald: 

Püramiid-ronimisvõrk Palade põhikooli juurde – 7 320  

Palade välijõusaal – 9 936  

Suuremõisa mänguväljak – 9 959  

 

Käina osavald: 

Selja maahaigla asukoha väärikas tähistamine – 1 580  

Kassari kabeli uued uksed – 5 040  

Kõrgessaare osavald: 

Jõeranna jõe vana silla taastamine 5 217,60  

Puski kiriku katuse osalise restaureerimise projekti omaosalus – 10 000  

Väikelaste mängulinnak Vigri lasteaia õuele – 7 563,60  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks. Iga osavald saab kasutada 10 000 eurot.