Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Kaasav eelarve 2021 ootab ettepanekuid hiljemalt 21. septembril 2020.

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Selgusid kaasava eelarve tulemused

Esmaspäeva õhtul lõppes kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus ja selgunud on lõplik paremusjärjestus. Hääletajaid oli 497, kes andsid kokku 974 häält. 

Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt ja iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot. Esimesena saab igas osavallas võimaluse oma mõte ellu viia osavallas enim hääli saanud idee. Kui võiduprojekti maksumus jääb alla 10 000 euro, pakutakse rahastust ka järgmisele ideele eeldusega, et osavalla summa ei lähe üle 10 000 euro. 

Hääletustulemused 

Emmaste osavald 

 1. Nurste krossiraja korrastamine, 9 670 eurot, 57 häält 

 1. Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 48 häält 

 1. Mänguväljak noortele, 9 000 eurot, 46 häält 

 1. Harju-Rätsepa tuuliku juurde uue külakiige ehitamine, tuuliku katuse tõrvamine ja piknikulaua paigaldamine, 4 212 eurot, 31 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 1 hääl 

Käina osavald 

 1. Kassari mänguväljak, 7 000 eurot, 61 häält 

 1. Välijõusaali rajamine Käina kooliparki, 10 000 eurot, 59 häält 

 1. Kassari kabeli uued uksed, 5 000 eurot, 45 häält 

 1. Käina osavalla bussipeatuste valgustamine, 10 000 eurot, 43 häält 

 1. Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 41 häält 

 1. Selja Maahaigla asukoha väärikas tähistamine, 3 540 eurot, 27 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 5 häält 

Kõrgessaare osavald 

 1. Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine, 10 000 eurot, 56 häält 

 1. Jõeranna vana silla uus elu, 3 297,60 eurot, 46 häält 

 1. Kõrgessaare aleviku spordiväljaku kasutusvõimaluste laiendamine, 3 000 eurot, 34 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 2 häält 

Kärdla osavald  

 1. Ühiskasutatav korvpalliplats, 10 000 eurot, 94 häält 

 1.  Hiiumaa lastele purjeõppeks uued paadid, 2 000 eurot, 56 häält 

 1. Hausma ujumissilla juurde trepi rajamine, 1 000 eurot, 44 häält 

 1. Välisvärv käsitööseltsi meistrite majale, 1 678 eurot, 42 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 1 hääl 

Pühalepa osavald 

 1. Palade Põhikooli discgolfi rada, 6 000 eurot, 50 häält 

 1. Mänguväljak Palade Lasteaia hoovialale, 9 163,20 eurot, 45 häält 

 1. Palade spordihalli jõusaali renoveerimine, 6 100 eurot, 38 häält 

 1. Kohaliku kogukonna elu käsitlev videoklipp, 1 000 eurot, 2 häält 

Veidi veel statistikat. Hääletajaid oli eri vanuses: 16–19aastaseid 10, 20–29aastaseid 76, 30–39 aastaseid 123, 40–49 aastaseid 121, 50–59 aastaseid 82, 60–69 aastaseid 64, 70–79 aastaseid 13, 80aastaseid ja vanemaid kaheksa. Hääletaja keskmine vanus oli 45 aastat. Hääletajatest 177 olid mehed ja 320 naised.  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele.