Kärdla kool

Kärdlase ehitatakse uus koolihoone, mis on praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile: 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale.   

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäevastele vajadustele. Lammutatakse hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks.

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  


 

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:

Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk

Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)

Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)

Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)

Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk

Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor

Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva

Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter

Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš

Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren

Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 Kärdla kooli põhiprojekt

Arhitektuurivõistluse võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1. koht ASUM

2.-3. koht KOOLI PÕIK

2.-3. koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Vaata ka seotud uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt Must büroo projektiga “Asum”

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) kuulutas märtsi alguses välja arhitektuurivõistluse Kärdla uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Kokku laekus võistlusele viis tööd ning võitjaks valiti täna Arhitekt Must OÜ büroo kavand "Asum".   

Täna, 11. juunil Kärdla põhikoolis toimunud pidulikul parimate ideekavandite autasustamisel kuulutati Kärdla uue põhikooli arhitektuurivõistluse võitjaks arhitektide Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe ja Andreas Krigoltoi kavand "Asum", mis oli žürii hinnangul võistlusele esitatud töödest kõige sobilikum just Hiiumaale, sulandudes olemasolevasse keskkonda ning arvestades hästi "lapsemõõdu" faktoritega.  

"Arhitekt Must büroo pakutud lahendus on kontekstitundlik, sobitub hästi nii asukoha, olemasolevate hoonete kui lapse mõõtmetega. Arusaadav ja lihtne vorm, koolimaja mõjub hubaselt ja koduselt ning hoonele kavandatud viilkatused on Hiiumaale omased. Põhikool, muusikakool ja gümnaasium on kõik eraldiseisvad majad, kuid nad moodustavad väikese hariduslinnaku koos majadevahelise paindliku väliruumiga," kirjeldas võidutöö tugevusi žürii esimees, Hiiumaa vallavanem Reili Rand.  

"Ka koolilinnaku haljastus ja välialad on läbi mõeldud, siin on looklevad teed ja väliõppeklassid, koolimaja peasissepääs on aga toodud tänava servast tahapoole, nii et kooli ette tekib väike väljak ja kooli ukseni väike jalutuskäik. See on väga hea, sest Kärdla põhikool tegutseb liikuma kutsuva kooli põhimõttel," lisas Rand.   

Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid, mis aitavad eriti noorema astme jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda siseruumide ja hooviala vahel.   

"Võidutöö eristus teistest konkursile laekunud töödest küllalt selgelt just oma lastele sobivale suuruse ning Hiiumaale omasele ja koduse vormiga. Eraldi sooviks kiita, kui palju oli mõeldud just mudilaste ohutusele ja liikumisvõimalustele nii siseruumides kui õuealal. Loomulikult saab erinevaid detaile järgnevates projekteerimisfaasides veel täpsemaks projekteerida, kuid õnneks annab võidu pälvinud ideekavand võimalusi tulevikus objekti muutmisele vastavalt tekkinud vajadustele," rõhutas žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Illimar Truverk.  

Võistluse auhinnafondi moodustas kokku 21 000 eurot. Esimese koha preemia suurus oli 9000 eurot ning II–III koha preemiate suurus võrdselt 6000 eurot. II–III koha preemiate laureaatideks tunnustati ideekavandid "Kooli põik" arhitektuuribüroolt Kauss Arhitektuur ja "Lust" arhitektuuribüroolt Raadius Arhitektid OÜ.   

Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrvaloleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga. Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim kavand Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks, kuna olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos sööklaga.   

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ näeb ette, et saare elanike arvu senine kahanemine asendub kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022 vallas umbes 10 000 elanikku. Kärdla põhikooli uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad.   

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid Hiiumaa vallavanem Reili Rand, Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp.   

Kärdla põhikooli võidutöö

Kärdla põhikooli võidutöö Asum