Kärdla Põhikool

 

Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt Must büroo projektiga "Asum"  

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) kuulutas märtsi alguses välja arhitektuurivõistluse Kärdla uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Kokku laekus võistlusele viis tööd ning võitjaks valiti täna Arhitekt Must OÜ büroo kavand "Asum".   

Täna, 11. juunil Kärdla põhikoolis toimunud pidulikul parimate ideekavandite autasustamisel kuulutati Kärdla uue põhikooli arhitektuurivõistluse võitjaks arhitektide Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe ja Andreas Krigoltoi kavand "Asum", mis oli žürii hinnangul võistlusele esitatud töödest kõige sobilikum just Hiiumaale, sulandudes olemasolevasse keskkonda ning arvestades hästi "lapsemõõdu" faktoritega.  

"Arhitekt Must büroo pakutud lahendus on kontekstitundlik, sobitub hästi nii asukoha, olemasolevate hoonete kui lapse mõõtmetega. Arusaadav ja lihtne vorm, koolimaja mõjub hubaselt ja koduselt ning hoonele kavandatud viilkatused on Hiiumaale omased. Põhikool, muusikakool ja gümnaasium on kõik eraldiseisvad majad, kuid nad moodustavad väikese hariduslinnaku koos majadevahelise paindliku väliruumiga," kirjeldas võidutöö tugevusi žürii esimees, Hiiumaa vallavanem Reili Rand.  

"Ka koolilinnaku haljastus ja välialad on läbi mõeldud, siin on looklevad teed ja väliõppeklassid, koolimaja peasissepääs on aga toodud tänava servast tahapoole, nii et kooli ette tekib väike väljak ja kooli ukseni väike jalutuskäik. See on väga hea, sest Kärdla põhikool tegutseb liikuma kutsuva kooli põhimõttel," lisas Rand.   

Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid, mis aitavad eriti noorema astme jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda siseruumide ja hooviala vahel.   

"Võidutöö eristus teistest konkursile laekunud töödest küllalt selgelt just oma lastele sobivale suuruse ning Hiiumaale omasele ja koduse vormiga. Eraldi sooviks kiita, kui palju oli mõeldud just mudilaste ohutusele ja liikumisvõimalustele nii siseruumides kui õuealal. Loomulikult saab erinevaid detaile järgnevates projekteerimisfaasides veel täpsemaks projekteerida, kuid õnneks annab võidu pälvinud ideekavand võimalusi tulevikus objekti muutmisele vastavalt tekkinud vajadustele," rõhutas žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Illimar Truverk.  

Võistluse auhinnafondi moodustas kokku 21 000 eurot. Esimese koha preemia suurus oli 9000 eurot ning II–III koha preemiate suurus võrdselt 6000 eurot. II–III koha preemiate laureaatideks tunnustati ideekavandid "Kooli põik" Kauss Arhitektuur ja "Lust" arhitektuuribüroolt Raadius Arhitektid OÜ.   

Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrvaloleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga. Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim kavand Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks, kuna olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos sööklaga.   

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ näeb ette, et saare elanike arvu senine kahanemine asendub kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022 vallas umbes 10 000 elanikku. Kärdla põhikooli uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad.   

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid Hiiumaa vallavanem Reili Rand, Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm, Hiiumaa ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp.

 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 

Võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1.koht ASUM

2.-3.koht KOOLI PÕIK

2.-3.koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Rahastus:

Koolihoone ruumiprogramm on kavandatud lähtuvalt ​Euroopa regionaalarengu fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevusest „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" ning valla eelarvest.

 

Vaata ka Hiiumaa valla uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikooli ehitustööd on alanud

Kärdla põhikooli uue hoone ehitus praeguse koolimaja õuealal on alanud ning tööd kulgevad graafikus.  

Kooli praegune õppehoone antakse ehitajale OÜ Ehitus5ECO üle 1. märtsil 2022 ja seejärel jätkuvad seal juba lammutustööd, et uue hoone ehitusele ruumi teha. 

Kärdla põhikooli majandusjuhataja Andre Kroon ütles, et kolimisega tuleb algust teha veebruari teisest poolest.  

"Kool on alustanud plaani koostamisega, kuidas õppetööd kevadel läbi viia. Hea on see, et meil on ettevalmistusteks aega neli kuud," kinnitas direktor Margit Kagadze. 

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm lisas, et vallavalitsus ja kool valmistuvad juba varakult, et uus koolimaja õigeks ajaks valmis saaks: "Ehitusplaanid oleme sättinud nii, et õppetöö uues hoones algaks 1. septembril 2022. Loodame, et heitlik ehitusturg ja materjalide tarneraskused meie plaani segama ei hakka." 

Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused luuakse 2490 ruutmeetril. Uus koolimaja on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele ja 60 töötajale.     

Kärdla põhikooli arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduseni jõuti arhitektuurikonkursiga 2019. aastal. Võitjaks osutus arhitektibüroo Arhitekt Must võistlustööga „Asum".  Maastikuarhitektuurse lahenduse töötas välja Kino Maastikuarhitektid ning sisearhitektuurse T43 Sisearhitektid.