Kärdla kool

Kärdlase ehitatakse uus koolihoone, mis on praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile: 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale.   

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäevastele vajadustele. Lammutatakse hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks.

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  


 

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:

Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk

Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)

Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)

Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)

Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk

Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor

Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva

Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter

Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš

Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren

Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 Kärdla kooli põhiprojekt

Arhitektuurivõistluse võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1. koht ASUM

2.-3. koht KOOLI PÕIK

2.-3. koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Vaata ka seotud uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikooli rekonstrueerimistaotlus sai positiivse rahastusotsuse

Kärdla põhikooli rekonstrueerimistaotlus sai Sihtasutuselt Innove positiivse rahastusotsuse. 

Projekti elluviimisega luuakse Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused 2535 ruutmeetril. Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel, kuid alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Asemele ehitatakse uus ja väiksem, laste arvu prognoosile vastav, 2500ruutmeetrine kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus koolihoone. 
Koolimaja on jaotatud õppeainete järgi kobarateks – reaal-ja loodusainete kobar, keelte-ja sotsiaalainete kobar, kunsti ja käsitöö kobar, lihtsustatud ja toimetuleku õppekavaga õpilaste kobar ning algklasside kobar. 

Uus koolimaja on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilasele) ja 60 töötajale.  

Valmiv koolihoone sisustatakse ja varustatakse vajalike seadmetega, samuti korrastatakse kooli õueala.  

Uus koolihoone saab olema valgusküllane ja avar. Siseviimistluses kasutatakse naturaalset puitu. Kergelt merelist hõngu lisavad hoonele sinakas-rohelised mööblidetailid ja põrandad. 

Kärdla põhikoolist, Hiiumaa gümnaasiumist ja Kärdla muusikakoolist koosnev õppelinnak muutub peale ehitustöid siduvamaks ja funktsionaalsemaks.  

Kärdla põhikooli arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduseni jõuti läbi arhitektuurikonkursi, mis toimus 2019 aastal. Võitjaks osutus arhitektibüroo Arhitekt Must võistlustööga „Asum".  Maastikuarhitektuurse lahenduse töötas välja Kino Maastikuarhitektid ning sisearhitektuurse T43 Sisearhitektid. 

Ideekonkursi korraldas Hiiumaa Vallavalitsus ja Arhitektide Liit. Uue koolihoone võistlusülesande aluseks oli Euroopa Regionaalarengu Fondi meede „Koolivõrgu korrastamine" alategevus „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020".  

Žüriisse kuulusid Hiiumaa vallavanem Reili Rand, Hiiumaa vallaarhitekt Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidust Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp. Võistlusülesanne kooskõlastati ka Kärdla põhikooli juhtkonnaga, kes omalt poolt avaldasid oma vajadused ja soovitused parima lahenduse leidmiseks. 

Uue õppehoone ehituseelarve koos projekteerimise ja lammutamisega on 4,5 miljonit eurot. Sellest 3,4 miljonit on toetus koolivõrgu korrastamise meetmest.
Kärdla põhikooli põhiprojekt valmib septembris, seejärel toimub ekspertiis ning aasta lõpus kuulutatakse välja ehitushange.