Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Avalor Invest OÜ (registrikood
11969862, aadress Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) esitatud Geoloogilise uuringu loa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Uuringuluba taotletakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Suurepsi külas taotlejale ja
kaasomanikule SKP Invest OÜ-le kuuluval Madisemetsa (20501:001:1448)
maaüksusele. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,56 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 6m. Uuritavateks maavaradeks on ehituliiv ning ehituskruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, Tartu linn, Tartu linn, 50303 Tartu maakond)