Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Muda liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35,
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 17.08.2021 esitatud Muda liivakarjääri
mäeeraldise keskkonnaloa taotlus (nõuetekohane taotlus T/KL-1010234 registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.11.2021 dokumendina nr DM-116789-5) on
võetud menetlusse.

Taotletav Muda liivakarjäär asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Muda külas riigimaa
katastriüksusel Putkaste metskond 240 (katastritunnus 17502:001:0561), mille riigivara valitseja
on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.
Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Muda kruusamaardla (registrikaart nr 0458) ehitusliiva
aktiivse tarbevaru 2 ja 3 plokki. Taotletava Muda liivakarjääri mäeeraldise pindala on 3,92 ha
ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,22 ha. Taotluse kohaselt on Muda liivakarjääri
ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 89 tuh m3, millest kaevandatav varu on 78 tuh m3. Maavara
kasutamise otstarve on teehooldus ja ehitus. Kaevandatud maa korrastatakse osaliselt veekoguks
ja osaliselt metsamaaks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.