Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Osaühing SERVIK keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK  esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (ladustamiseks – R13) ja vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 4 metallijäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks või teatud komponentide eraldamiseks – R12s ja ladustamiseks – R13) aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Ristivälja küla, Kreiandi Jäätmekäitluskeskus (katastritunnus 77601:003:0028).

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS