Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad veeloa menetlemise algatamine

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul
(katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru väikelaevasadamas. 22.01.2020 esitatud taotluse
kohaselt soovitakse teostada süvendustöid mahus 6 500 m³ ja tahkete ainete paigutamist mahus 440 m³.
Keskkonnaluba taotletakse tähtajaga kuni 31.03.2022. 10.02.2020 täpsustas Sihtasutus Hiiumaa Sadamad
keskkonnaloa taotlust süvendtava pinnase paigutamise osas - väljasüvendatud pinnas paigutatakse Sadama
kinnistule (katastritunnus 17501:003:0086).
Täpsem info taotluse kohta kättesaadav ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.