Kohanime määramine

« Tagasi

Liikluspinna Spordi tänav ruumikuju muutmine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab Hiiumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna ruumikuju muutmine", millega kavatsetakse muuta Käina alevikus asuva liikluspinna Spordi tänav ruumikuju. Spordi tänava liikluspinna ruumikuju muutmine on tingitud Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu elluviimisega.

Korralduse eelnõu