Kohanime määramine

« Tagasi

Suuresadama külas sadama kohanime määramine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab Hiiumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Sadama kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Suuresadama külas Kakri katastriüksusel asuva sadama kohanimeks Kakri kalasadam.  Korralduse eelnõuga saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/30435527/Sadama+kohanime+m%C3%A4%C3%A4ramine.docx/4e7d72d0-db83-47bc-aa3b-3de415018832