Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Hiiumaa lasteaiad töötasid ka eriolukorra ajal

Märtsi esimesel poolel olid Hiiumaa lasteaiad siginat-saginat täis, oodati kevade algust. Enamik lapsi käis lasteaias, kõik rühmad töötasid ja tegutsesid huviringid. 

16. märtsist, eriolukorra algusest alates, jäid rühmad lastest peaaegu tühjaks. Haridus- ja teadusministeerium saatis esimesed juhised lasteaedadele töö ümberkorraldamiseks. Riigi toimimise huvides oli oluline, et lasteaiad oleks avatud nii palju kui hädavajalik ning nii vähe kui võimalik. 

Tuli vältida nakkuse edasikandumist ja arvestada mitmete piirangutega:   

  • lasteaedades ei osutata huvihariduse teenust; 

  • mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse; 

  • lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud ja laste üleandmine toimub väljaspool hoonet; 

  • lasteaedades korraldatakse ennetusmeetmete rakendamine. Käte pesemine, desovahendite hankimine ja nende õige kasutamine. 

Iganädalaselt selgitasime välja lasteaiakoha vajaduse ja lasteaedades töötas vähemalt valverühm. Lasteaedadesse ootasime lapsi, kes on terved, kelle vanemad käivad tööl ja kelle hoiuks ei ole muid võimalusi. 

Pidasime oluliseks, et lastel, kellel ei olnud võimalik koju jääda oleks vahva, põnev ja tore. Suurema osa oma päevast veetsid lapsed värskes õhus ning väga tähtsal kohal oli õuesõpe. 

Õppetöö toimus koolieelikutele distantsõppe kujul. Õpetajad ja tugipersonal jagasid kõigile lastele ülesandeid Eliisi (E-lasteaia infosüsteem) e-päeviku kaudu. Vajadusel toimusid telefonivestlused vanematega ja toimetati töövihikud lapsevanema postkasti. 

Hiiumaa lasteaedade õpetajad ja töötajad olid suunatud tegema ka koostööd teiste allasutustega. Seoses töökoormuse vähenemisega lasteaias olid Hiiumaa lasteaedade õpetajad ja töötajad hõivatud erinevate ülesannetega – abistati heakorratöödel, sotsiaalvaldkonnas ja tegeldi muude eriolukorrast tulenevate küsimustega. 

Mitmed töötajad jäid poolte kokkuleppel puhkustele, et vajadusel tagada lasteaedade lahtiolek suvel. 

Meie lasteaiad andsid nõusoleku töötamiseks 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, et Hiiumaa eesliinitöötajad saaksid oma lapsed hoiule tuua. Tänaseni seda teenust vaja pole olnud, kuid valmisolek ööpäevaringseks lahtiolekuks oli Hiiumaa lasteaedade poolt tagatud. 

Praegu, kui eriolukord jätkub ja kestab veel vähemalt nädal, kehtivad kõik varasemalt Eesti valitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud piirangud. 

Meie lasteaednikud on igapäevaselt tööl, panustavad suure kohusetundega, et tagada lasteaedades töö vastavalt eriolukorra reeglitele. Lasteaednikud on samuti eesliinitöötajad, trotsides haiguse levikut meie väikesel saarel, ja kohanesid kiiresti uue olukorraga. 

Kõige suuremad tänusõnad kuuluvad meie lapsevanematele, kes võimalusel hoidsid oma lapsi kodus – te olete suurepärased juhendajad ja õpetajad oma lastele. 

Loodame, et vaatamata eriolukorrale on kõik saanud nautida tänavust kevadet ja Hiiumaa lasteaedades jätkub peagi tavapärane töörütm. 

Hiiumaa lasteaednikud

lasteaiad