Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Hiiumaale positiivseid testivastuseid ei lisandunud

Viimase ööpäevaga Hiiumaale ühtegi positiivset testivastust ei lisandunud. Eilne Terviseameti statistikas kajastunud üks koroonapositiivne oli nö registrijärgne elanik ja pole hiljuti Hiiumaal viibinud. 

14 päeva nakatunute arv Hiiumaal on jätkuvalt langustrendis, hetkel on see 23.  

Homsest hakkavad Eestis kehtima täiendavad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks! 

 

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides 
Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel. 
 
Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele. 
 
2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele 
Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, juuksuri- ja ilusalongides ja mujal. 
 
Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele. 
 
Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud 
Vähendatakse avalikel üritustel osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest. 
 
Töökorraldus 
ndiselt jääb kehtima range soovitus teha võimalusel kaugtööd