Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Kärdla reoveepuhastist võeti seireuuringu lisaproovid

Eile õhtul kogunesid Hiiumaa kriisikomisjoni koosseisus vallavalitsuse, haigla, kaitseliidu, Kärdla Veevärgi, maanteeameti, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning Saarte Liinide esindajad. Kriisikomisjoni liikmed kiitsid hiidlasi – maske kantakse, samuti suhtumine hajutatuse nõudesse avalikus ruumis on väga hea. Komisjon leidis, et ohukohaks detsembris on tipptunnid poodides. Seega ärge jätke oma jõuluoste viimasele minutile ja võimalusel käige poes ajal, mil seal on vähem rahvast.

Hiiumaal lisandus eelmisel nädalal viis koroonapositiivset, täna veel kaks. Tänastest nakatunutest üks on Hiiumaaga seotud registri alusel, teine nakatus perekontaktist ja olnud eneseisolatsioonis.

Lisaks selgus eelmise nädala teisel poolel, et nakatunud on Hiiumaa gümnaasiumi õpilane, kelle elukoht on mandril. Gümnaasiumi 11. klass on kuni 14. detsembrini distantsõppel. Nakatunuga otsekontaktis olnud õpetajad ja õpilased on eneseisolatsioonis.

Tartu ülikool teeb üle-eestilist reovee seiret, mis annab infot COVID-19 nakkuse piirkondlikust levikust. Kärdla reoveepuhastist eelmisel nädalal võetud analüüs näitas, et viiruse kontsentratsioon on võrreldes nädal varasemaga oluliselt tõusnud. Eile ja täna võeti kordusproovid, mille vastused selguvad nädala keskel ja nende tulemustest anname valla lehel seejärel koheselt teada.

Kärdla Veevärgi juht Toomas Kattel lisas, et reoveepuhastis on lisaks Kärdlale ka Palade piirkonna reovesi ja ka püttidega mujalt Hiiumaalt toodav reovesi.

Seiresüsteem põhineb rahvusvahelisel kogemusel, mis näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Seire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuringu eesmärk on varjatud kollete avastamine ja puhangudünaamikate jälgimine. Seireandmed on terviseametile ja kriisikomisjonidele toeks viiruse võimaliku leviku hindamisel.

Reoveeproove võetakse kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades, samuti suuremates rahvusvahelistes ühenduspunktides. Hiiumaa proovide kogumisel on ülikooli partneriks Kärdla Veevärk. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehakse Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed.