Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Soovitused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja saatis vallavalitsusele, osavallavalitsuste ja hallatavate asutuste juhtidele käskkirjaga soovitused, et koroonaviiruse levikut tõkestada ja inimeste tervist kaitsta. 

Asutustel tuleb: 

  • eelistada kohtumisi ja koosolekuid e-keskkonnas, 

  • mitte plaanida füüsilist kohalolu nõudvaid koolitusi, lähetusi ja õppereise, va põhjendatud juhul, 

  • võimaldada töötajatele ja ametnikele kaugtöö tegemist kokkuleppel vahetu juhiga, 

  • mitte plaanida siseüritusi, kui ei ole võimalik kasutada hästi ventileeritavaid ruume ning tagada osalejate hajutatust, 

  • soovitada töötajatele mitte kavandada puhkuseid välisriikidesse, 

  • soodustada töötajate sportimist ja aktiivseid, tervislikke eluviise, sh võimalusel kavandada väliüritusi, kõnnikoosolekuid jms. 

Samuti meenutab vallavanem, et koroonaviirusele omaste sümptomitega tuleb jääda koju. Hoiame oma tervist, et hoida üksteist!