Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Vajad emotsionaalset nõu või tuge?

Siin on mõned telefoninumbrid, kust saad abi erialaspetsialistidelt:

Üleriigiline hingehoiutelefon 116 123 pakub emotsionaalset tuge kõigile soovijatele ööpäevaringselt ja tasuta. Helistada võivad kõik inimesed, sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Tugiliini kõnedele vastavad erialase hariduse ja töökogemusega hingehoidjad. Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja inglise keeles.

Hiiumaa hingehoidja ja perenõustaja on Triin Simson, kellele võib helistada telefonil 5621 2357 iga päev, välja arvatud 24. detsembril.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi saab ööpäevaringselt. Helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi saab eesti, vene ja inglise keeles.

Soovi korral saab abi küsida ka kirjutades. Veebilehel www.palunabi.ee on võimalik alustada vestlust ohvriabi töötajaga.

Ohvriabi töötaja Hiiumaal on Kirsti Pihlamägi, kellele saab ka otse helistada tel 5866 9626 kl 9–18.

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Helistada võivad nii lapsed kui täiskasvanud.

Läänemaa naiste tugikeskuse Hiiumaa abitelefon 5197 7170 pakub ööpäevaringset abi lähisuhtevägivalla teemadel – vägivalda kogenud naistele esmast kriisinõustamist, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, abi suhtlemisel ametiasutustega, politseiga, kohtuga jne ning vajadusel turvalist majutust.

Helista 112, kui vajad kiiret abi – kui sinu või kellegi teise elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas.

Tervisemurede kohta saab nõu küsida perearsti nõuandetelefonil 1220.

Riigiinfo telefonilt 1247 saab usaldusväärset infot riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi puudutavates küsimustes.