Lumetõrje

Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad. Alljärgnevalt on ära toodud osavaldade lepingulised partnerid, kellega saab otse ühendust võtta. 


Käina osavald
Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab haldusjuht Tõnu Koppel, 5464 0223, tonu.koppel@hiiumaa.ee.

Käina alevikus, Putkastes ja Käina ümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ.
Kontakt Tõnis Teemets, 5023108.

Kassari ja Männamaa piirkondades korraldab lumetõrjet Laserlink OÜ.
Kontakt Aivar Kääramees, 5299414.


Kärdla osavald
Kärdla linna tänavatel korraldab lumetõrjet AS Tariston.
Kontakt Aivar Tammeveski, aivar.tammeveski@tariston.ee, 514 8653.
 

Kõrgessaare osavald 
Kõrgessaare 
osavalla territoorium on jaotatud neljaks lumetõrje piirkonnaks: 

I piirkond

Tahkuna, Kanapeeksi, Kauste, Kidaste, Kodste, Koidma, Lehtma, Malvaste, Mangu, Meelste, Mudaste, Ogandi, Otste, Pihla, Reigi, Risti, Rootsi, Sigala
Teenuse osutaja OÜ Randmäe. Kontakt Henry Laanemäe, 5691 3883.          

II piirkond
Kõrgessaare, Heigi, Heiste, Isabella, Kurisu, Lauka, Lilbi, Metsaküla, Napi
Teenuse osutaja Metsamehe talu OÜ. Kontakt Maanus Valk, 5341 4170.

III piirkond 

Hüti, Jõeranna, Jõesuu, Kiivera, Kopa, Laasi, Leigri, Luidja, Mardihansu, Palli, Paope, Poama, Puski, Reigi-Nõmme, Sülluste, Tammistu, Viita, Viitasoo, Villamaa
Teenuse osutaja Metsamehe talu OÜ. Kontakt Maanus Valk, 5341 4170.

IV piirkond

Heistesoo, Hirmuste, Kalaa, Kaleste, Kiduspe, Kõpu, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi, Suureranna, Tiharu, Vilima, Ülendi 
Teenuse osutaja Maaranna OÜ. Kontakt Enn Randmaa, 502 7537.

 

 

Emmaste osavald
Emmaste vallas korraldab lumetõrjet EMKO. Kontakt Tiit Reha, 58837709, tiit.reha@hiiumaa.ee

 

Pühalepa osavald
Pühalepa osavalla territoorium on jaotatud neljaks lumetõrje piirkonnaks: 

I piirkond 
Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Tammela, Undama, Vilivalla ja Nõmba külad.
Teenuse osutaja Dagosan OÜ. Kontakt Märt Varblane,  5051670, dagosan@dagosan.ee.


II piirkond
Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Palade, Kõlunõmme, Partsi külad.
Teenuse osutaja Dagosan OÜ. Kontakt Märt Varblane,  5051670, dagosan@dagosan.ee.


III piirkond
Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste, Hagaste, Kerema, Pühalepa.
Teenuse osutaja FIE Toomas Remmelkoor Harju talu. Kontakt Toomas Remmelkoor, 56474163, tomremm@gmail.com.


IV piirkond

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste, Vahtrepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külad.
Teenuse osutaja FIE Johannes Remmelkoor. Kontakt Johannes Remmelkoor, 56221463, johremm@gmail.com.Lumelükkamise teenuse pakkujad eraisikutele 

Lume lükkamine lume freesiga Hiiumaal: Ken Poola, 58351400. 

Kärdla osavald: 
Väike rataslaadur: Märt Saar, 5082617.
Suured sahaga traktorid: Aivo Kriiska, 5034396.
Lumefrees: Verner Pukk, 56165555. 
 
4x4 abi kinni jäänud autode päästmiseks: 
Martti-Jan Afonin, 56497884 (Kärdla-Kõrgessaare) 
Allan Leigri, 56158516 (Kärdla-Kõrgessaare) 
Anari Aul, 56962277 (Kärdla) 
 

Käina osavald:
Labidas, atv, traktor: Kalev Oolmets, 5684 4320. (Käina ja Käina ümbrus)
2.3 meetrine sahk: OÜ Kaigutsi Farm, 5660 6382, 5330 4373.
Väiketraktoriga Avant, lumesahk ja kopp: Aivar Kõrm, Korrashoid OÜ, 53 232 661.


Emmaste osavald:
Lumelükkamise teenus: Kaarel Niit, 5660 6403. 


Kõrgessaare osavald:

Kaido Kiin, 5110750 (Lauka)
Henri Laanemäe, 56913883 (Mangu)
Tanel Aron, 5028560 (Kopa)
 

Pühalepa osavald:

Suursadama, Sääre, Kuri, Tempa, Kõlunõmme, Palade, Harju, Hellamaa, Värssu, Partsi, Reikama külades Jusco OÜ ja Ulvi Samm, kontakttelefon on +372 507 8477