Nädala eelinfo

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo.

Hiiumaa sündmuseid vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee

« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 9.–15. mai

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega võimalusel kirjutage või helistage inimesele, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kõik kontaktid. 

 

E, 9. mai 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis 
Kl 10 osalevad abivallavanemad Üllar Laid ja Liisi Mäeumbaed kokkusaamisel Omniva esindajatega 
Kl 14 volikogu majandus- ja eelarve komisjoni koosolek Käina vallamajas 
Kl 14.30 Kärdla kalmistu riigihanke komisjon. Osalevad haldusjuht Kristo Kuuse, haljastusspetsialist Mai Sinilaid ja riigihangete spetsialist Kersti Simmer 
Kl 15 Kärdla põhikooli sarikapidu 
Kl 15.30 Pühalepa osavallakogu koosolek Pühalepa vallamajas 
Kl 16 Hiiumaa osavaldade liikluskomisjoni koosolek Kärdla vallamaja volikogu saalis 
Kl 16 volikogu sotsiaal- ja tervishoiu komisjoni koosolek Hiiu Maakonna hooldekeskuses Tohvri 

 

T, 10. mai 
Kl 16 volikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosolek Vigri lasteaias 
osalevad abivallavanem Üllar Laid ja arhitekt Kaire Nõmm Kärdla kooli ehituskoosolekul 

 

K, 11. mai 
Kl 9 vallavalitsuse istung 
Kl 11-12 sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi vastuvõtt Kõrgessaare raamatukogus 
Kl 14 Käina osavallakogu koosolek Käina vallamajas 

 

N, 12. mai 
Kl 10 arengukava inimarengu töögrupi koosolek Kärdla vallamaja volikogu saalis  
Kl 10-12 osaleb arenguspetsialist-projektijuht Lea Vaher Lundin kultuuri töörühma kokkusaamisel Kärdla vallamaja volikogu saalis 
Kl 15 Pühalepa hallatavate asutuste kokkusaamine Palade Loodushariduskeskuses 
Kl 15 volikogu keskkonna- ja ehituskomisjon Kärdla vallamaja volikogu saalis 
Kl 17 volikogu eestseisus Kärdla vallamajas 

 

R, 13. mai 
Kl 10-13 osaleb arenguspetsialist-projektijuht Lea Vaher Lundin transpordi töörühma teisel kokkusaamisel Kärdla vallamaja volikogu saalis 
Kl 15 Kärdla osavallakogu koosolek Kärdla vallamaja volikogu saalis 

 

Töölt eemal 
8.-11. mai on vallavanem Hergo Tasuja lähetuses Itaalias Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni koosseisus 
12.-13. mail on töölt eemal abivallavanem Üllar Laid; sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi 
Nädala on töölt eemal: 

Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk, asendab Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull 

Käina osavalla sekretär Anne Sarapuu, asendavad Veronika Kaevandes ja Heli Üksik 

finantsist Aiki Maivel 

Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla sekretär Merilin Must 

Kärdla ja Kõrgessaare maaspetsialist Kai Vahtra 

Kärdla osavalla heakorraspetsialist Sergei Trotski 

22. maini on eemal kommunikatsiooni osakonna juhataja Liina Siniveer 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

E, 9. mai 
Kl 11-13.30 Hiiumaa turismiklastri juhtgrupi koosolek 
Kl 14 arenduskeskuse infokoosolek 

 

T, 10. mai 
10.-13. aprill Palade Loodushariduskeskuse õppeprogrammid Kärdla lasteaiale 
Kl 15 osalevad arenduskeskuse juhataja Liis Lukas ja turismiklastri juht Kristel Üksvärav LEADER strateegia koostamise koosolekul Hiiumaa spordikeskuses 

 

K, 11. mai 
osalevad arenduskeskuse juhataja Liis Lukas, projektijuht Siim Piirak ja noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder programmi Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks  (PATEE) kogemuste vahetamise seminaril PROTO avastuskeskuses Tallinnas 

 

N, 12. mai 
12.-13. mai osaleb Emmaste kooli direktor Anneli Sadam Alustavate Koolijuhtide arenguprogrammi seminaril Saaremaal 
osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Lukas arendusjuhtide seminaril Luhtres, Raplamaal 

 

R, 13. mai 
Kl 10 osaleb ettevõtluskonsultant Ilmi Aksli maakonna arengustrateegia töökoosolekul 
osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Lukas arendusjuhtide seminaril Luhtres, Raplamaal 

 

Töölt eemal: 
11. maini on eemal arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ilmi Aksli 
12. maini on eemal arenduskeskuse turundusjuht Kadri Tasa 
13. maini on töölt eemal Käina raamatukogu direktor Maili Uibo