Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kärdla Hiiu tn 1a projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab avaliku menetlusena projekteerimistingimuste andmise Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu (Olav Remmelkoore töö nr 02-98) täpsustamiseks. Detailplaneering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 19.8.1999 otsusega nr 208. Projekteerimistingimused antakse detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamiseks ja planeeringus toodud tingimuste täpsustamiseks Hiiu tn 1a kinnistul (katastritunnus 37101:006:0035).
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=189659 ja vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla). Arvamusi on võimalik esitada 17. augustini e-mailile valitsus@hiiumaa.ee.