Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Tahkuna küla Viktoria tee 6 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Viktoria tee 6 (katastritunnus 39201:004:0630) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Viktoria tee 6 alal on osaliselt kehtetuks tunnistatud Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.05.2004 otsusega nr 177 kehtestatud „Metsakuusiku" detailplaneering.

Taotleja soovib ehitada liimpuit palgist täiskeldriga eluhoone ja abihooned kokku ehitusaluse pinnaga 250 m2.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 15.novembrini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee 05.11.10-15-11.2021