MTÜde toetused

Hiiumaa vallavolikogu kehtestas 18. oktoobril 2018 mittetulundusliku tegevuse toetamise alused.

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord reguleerib Hiiumaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

Toetused on jagatud:

1) ürituste korraldamiseks – nii väikesed kui ka maakondlikud suurüritused;
2) tegevustoetuseks;
3) kohaliku külaelu ja külade ühistegevuse arendamiseks, sh külamajade ülalpidamiskulude katmiseks;
4) erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate investeeringuprojektide kaasfinantseerimiseks.

Ürituste korraldamiseks, tegevustoetuseks, kohaliku külaelu ja külade ühistegevuste arendamiseks on toetus kuni 1000 eurot ja taotluste esitamise tähtajaks 1. veebruar.

Investeeringuprojekti taotluse puhul on omafinantseering vähemalt 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Omafinantseering on rahaline või rahaliselt mõõdetav.

Investeeringuprojektide kaasfinantseeringuks ja maakondlike suurürituste korraldamiseks on toetus alates 1000 eurost, taotlus esitatakse 1. oktoobriks, et sellega saaks arvestada valla eelarve koostamisel. 

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord on leitav Hiiumaa valla dokumendiregistris.

Taotlusvorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas

Aruande vorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas

 

Täidetud taotlus esitada tähtajaks Hiiumaa vallavalitsusele valitsus@hiiumaa.ee või osavallavalitsusele.