Transpordiuudised

« Tagasi

Kriisikomisjoni infovahetuse kokkuvõte

Hiiumaa valla kriisikomisjon hoiab jätkuvalt igapäevast infovahetust meilide teel ja kohtub uuel nädalal vastavalt vajadusele. Vallavanem osaleb järjepanu ka Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni nõupidamistel.

Kokkuvõte värskemast kriisikomisjoni infovahetusest:

Ühendused

• Sadamates kontrollib sõitjaid politsei- ja piirivalveamet koostöös kaitseliiduga. Liikumisvabaduse piirangute täiendatud loetelu: www.riigiteataja.ee/akt/316032020004
• Uuri lisa liikumispiirangute kohta valla veebilehelt, otsetee: http://bit.do/liikumispiirangud. Hiiumaa vald on avanud infotelefoni, kust saab küsida infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta. Infotelefon 463 6099 on avatud laupäeval ja pühapäeval kell 12–17.
• Heltermaa–Rohuküla laevaliin töötab muutunud sõiduplaanide järgi, sõiduplaan muutub ka homsest: www.praamid.ee/wp/hiiumaa-liini-graafik/
• Sõru–Triigi on liinil jätkatakse reisidega vastavalt piimavedudele: paariskuupäevadel Sõrult kell 8 ja Triigist kell 16.
• Lennuühendus Tallinnaga on peatatud, aga samas on lennuettevõttel valmisolek lendude tegemiseks, kui selleks peaks vajadus tekkima.
• Kõik pileti tagastamisega seotud küsimused esitada vedajale.
• Kaugliin Tallinnast Kärdla suunal ja vastupidi toimib, Käina-suuna liinid asendas vald maakonnaliinidega.
• Maakonnaliinide bussid jätkavad tavapärases mahus kuni uute otsusteni.

Arstiabi

• Hiiumaa haiglas on peatatud plaaniline statsionaarne ja ambulatoorne töö st varasemalt planeeritud eriarstiabi, kirurgilised operatsioonid, taastusravi ja diagnostilised uuringud lükatakse edasi. Haigla võtab inimestega ühendust, et kokku leppida edasise abi korraldamine. Jätkub rasedate ja hemodialüüsi patsientide teenindamine. Sünnituse juurde ei pääse lähedased ega pereliikmed. Erakorraline arstiabi on tagatud.
• Perearstidel plaanilisi vastuvõtte ei toimu, vaid erakorralised vastuvõtud. Perearstide kinnitusel on neile koroona teemal kõnesid vähe.
• Hiiumaa kiirabibrigaadi läheb väljakutsetele häirekeskuse ehk hädaabinumbri 112 kaudu.
• Mandrile arsti juurde minek on endiselt võimalik, võimalusel võtta kaasa sadamas näitamiseks kokkulepe visiidile mineku kohta (paberil, sõnumina, vm) 

Sotsiaalteenused

• Suurenenud on nõustamised telefoni ja meili teel: enamik abipalvetest üksi elavatelt inimestelt, kelle lähedased on väljaspool Hiiumaad
• Sotsiaalteenuste osutamine jätkub, vältides otsest kontakti kliendiga, juubilare õnnitletakse telefoni teel.
• Valla infotelefonilt on suunatud abivajajad ka sotsiaaltöötaja poole.
• Toimib koostöö Coop Hiiumaaga, et panna kokku toidukotte, mida sotsiaaltöötajad koju viivad, et vähendada veelgi kontakte. Siiani on seda kasutanud alla kümne inimese, lisaks 50 koduteenuse klienti.
• Koduteenuse osutamisel jätkatakse eluliselt oluliste toimingutega kuni eriolukorra lõpuni. Nendeks toiminguteks on toiduainete, majapidamistarvete, ravimite koju toomine ning eluaseme kütmine ja veega varustamine. Eakaga koos ei külastata poodi ja apteeki.
• Eriolukorrast tulenevalt osutatakse transporditeenust ravi- või mõne muu asutuse külastamisel vaid vajadusel.
• Sotsiaaltransport ja tugiisikuteenused on vähenenud.
• Sotsiaalhoolekandetöötajad ja hooldekodud saavad riigi poolt korraldatuna kirurgilised maskid kätte.

Isikukaitsevahendid

• Desinfitseerimisvahendeid on Hiiumaa poodides pisteliselt müügil olnud. Kindaid jagub. Kõige kriitilisem on maskidega.
• Ettevõtjatega igapäevaselt suheldes ei ole isikukaitsevahenditega kriitilist seisu.
• Riigi Tugiteenuste Keskus teeb omavalitsuste jaoks hankeid – üks desinfitseerimisvahendite ja teine maskide ning kinnaste jaoks.

Suhtlus ettevõtjatega

• ... on toimunud nii Hiiumaa Arenduskeskuse kui Hiiumaa Ettevõtjate Liit vahendusel.
• Eriolukorraga seotud infot ettevõtjatele vahendab vald ettevõtjate meililisti kaudu. Kui soovid liituda ettevõtjate meililistiga, siis anna oma soovist teada: mari-liis.hirv@hiiumaa.ee

Eriolukorra õigusaktid: www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7