« Tagasi

Aita leida hulkuva koera omanik!

Uus info: omanik leitud!

Kärdla osavald palub abi pildil oleva koera omaniku tuvastamisel. Koer liigub tänavatel ja hoovidel üksi, kaelarihm kaelas. 

Kui sul on infot seoses koera omaniku või asukohaga, anna sellest teada Kärdla osavalla haldusjuhile Toomas Vannasele: tel 516 7165, toomas.vannas@hiiumaa.ee 

Tuletame meelde, et looma tegevuse ja väljaspool omaniku järelvalvet viibimise eest vastutab omanik. Omanik peab tagama, et loom ei ohustaks kaaskodanikke, kellegi vara ega teisi loomi. Kui looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetavad osavalla töötajad looma hoiupaika. Hoiupaiga pidaja on kohustatud tagama vastu võetud loomale veterinaarteenuse osutamise ja seadusega sätestatud pidamise tingimused. 

Koerte ja kasside pidamise eeskirjad Hiiumaa vallas: www.riigiteataja.ee/akt/401022019006

hulkuv koer