« Tagasi

Breveri preemia kandidaatide esitamise tähtaeg: 15. märts

Kandidaatide esitamise tähtaeg Emmaste osavalla Marie Breveri nimelise hariduspreemiaga tunnustamiseks on 15. märts. Põhjendatud kirjaliku taotluse preemia määramiseks saab esitada Emmaste osavalla valitsusele aadressil emmaste@hiiumaa.ee 

Preemia antakse inimesele, kelle töö ja tegevus on andnud hariduselule olulise panuse ning mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna ühiskondlikku elu. Kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel töökateks ja aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks.  

Haridus hõlmab endas kindlasti ka algharidust, huviharidust ja mitteformaalset haridust. Niisamuti võib kandidaat olla inimene, kes ise otseselt ei tööta haridusvaldkonnas, kuid igapäevaselt toetab seda.  

Preemia määramiseks võivad kandidaate esitada üksikisikud, valla haridusasutuste juhtkonnad ning hoolekogud, noorte volikogu, Emmaste põhikooli vilistlased, kohaliku omavalitsuse volikogu.  

Laureaadi valib välja vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, noortevolikogu esindaja, Emmaste põhikooli hoolekogu esindaja ja Emmaste lasteaed Naksitrallid hoolekogu esindaja.  

Preemia antakse üle pidulikul sündmusel aprillikuus. 

Varasemalt on preemia pälvinud Kaul Kikas, Sende Lipu, Ilme Naurits, Meida Koppel, Aivi Maandi, Piisa-Ilmi Riisenberg, Heli Lindmäe, Tiiu Sööl, Ilmar Oja, Anne Golub ja Maris Vetsi.