« Tagasi

Emmaste andis Pühalepale bussi

Täna andis Emmaste osavald Pühalepa osavallale üle eelmisel aastal soetatud Buss Iveco29kohalise bussi Iveco Feniksbus, mida saab optimaalsemalt kasutada Pühalepas.

Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja selgitas, et kevadel tehtud põhjalik tasuvusanalüüs näitas, et Emmastel on mõistlikum buss üle anda ja teenust sisse osta. Nii on enam kui aasta kasutusel olnud Iveco bussi läbisõit 18 000 kilomeetrit, samas Pühalepa osavallas on vaid ühe kuu sõidumaht 4000-5000 kilomeetrit – Pühalepa osavallas saab buss neli korda rohkem kasutust.

"Seni kulus bussi ülalpidamisele liialt palju raha, mida nüüd saab paremini kasutada noortele võimaluste loomiseks. Samas ei kannata meie piirkonna inimeste sõiduvõimalused," ütles Tasuja.

Pühalepas kasutati seni koolibussina 1995. aastast pärinevat sagedast hooldusremondi vajavat 14kohalist bussi, mis ei vasta enam õpilaste veole ettenähtud nõuetele, sest bussis puuduvad turvarihmad.

Lisaks hommikustele ja õhtustele õpilaste veoringidele hakkab uus buss olema päevaste sõitude tarbeks kasutada Pühalepa lasteaedadel ja koolidel ning toetama Hellamaa perekeskuses toimuvate huviringide transporti ja samuti maakonnas toimuvatel üritustel osalemist. Jätkuvalt on Emmaste sõitudeks võimalik kasutada sama bussi.

Tasuja lisas, et kõige olulisem Emmaste jaoks oli korraldada kooli- ning lasteaialaste sõidud.
Ta tõi näiteks, et Emmaste on Pühalepaga teinud kokkuleppe, et Emmaste laste iganädalased ujumistundidesse sõidud sätitakse bussi kasutusgraafikusse. Jätkuvalt on sama bussi võimalik broneerida ka muudeks sõitudeks. "Oleme igati koostöövalmid varade mõistlikuks kasutamiseks vallaüleselt," lisas Tasuja.

Iveco bussi ostmine mullu oli vajalik, kuna toonase Emmaste valla buss Neoplan ei vastanud enam ohutusnõuetele. Emmaste vallavolikogu kaalus erinevaid variante, sealhulgas teenuse sisse ostmist või ka väiksema bussi soetamist. "Peale jäid emotsionaalsed argumendid: oma buss annab kindlustunde teha sõite sobival ajal. Lisaks oli lootus, et uue bussiga õnnestub enam tellimusvedusid teha ehk omatulu teenida," ütles Tasuja.

Ta lisas, et tänaseks on selge, et osavalla enda vajadused tingivad väga kõrge kilomeetri omahinna, kuna sõite on vähe. Samas tellimusveod tähendavad kas ületunde bussijuhi jaoks või seda, et muud tööd peavad bussisõitude arvelt ootama. "Täidab ju bussijuht ka muid ülesandeid, näiteks hööveldab osavalla teid või teeb torulukksepa töid," selgitas Tasuja.

Lisaks üle antud bussile on Hiiumaa valla osavallavalitsustel kasutada transpordivahendid, mis peamiselt mõeldud sotsiaaltranspordi osutamiseks ja majandussõitudeks. Emmaste osavallal on kaheksakohaline väikebuss sotsiaaltranspordiks. Lisaks on Emmaste Kommunaalil seitsmekohaline väikebuss, mida saab samuti kasutada osavalla sõitudeks või ka teenusena välja pakkuda. Käina osavallal on kuuekohaline maht-universaal, mida kasutatakse eelkõige sotsiaaltranspordiks. Kärdlal on kaks kaubikut, mida kasutatakse majandus- ja heakorratöödel ning üheksakohaline invatõstukiga väikebuss, mida kasutatakse sotsiaaltranspordiks. Kõrgessaare üheksakohaline väikebuss on kasutuses peamiselt kooli ja lasteaia transpordivahendina. Hellamaa perekeskusel ja Pühalepa sotsiaaltranspordiks on kasutusel viiekohaline auto ning olemasoleval koolibussil 14 kohta. Lisaks on vallal viis neljakohalist elektriautot sotsiaaltranspordi osutamiseks.