« Tagasi

Haridustöötajad kohtusid Orjakus

Möödunud nädala neljapäeval, veel enne kooliaasta algust kohtusid Orjakus Hiiumaa haridustöötajad, kokku üle 100 osaleja, et tunnustada kolleege, tervitada uusi ja saata välja teenitud puhkusele väärikad.

Eesti aasta õpetaja galale esitati Hiiumaalt: Hiiumaa aasta lasteaiaõpetaja Marge Filipenko, Hiiumaa aasta klassiõpetaja Reelika Kastein, Hiiumaa aasta klassijuhataja Reet Sauer, Hiiumaa aasta põhikooli aineõpetaja Andres Juhe, Hiiumaa aasta gümnaasiumiõpetaja Tiiu Heldema, Hiiumaa aasta õppeasutuse juht Antti Leigri ja Hiiumaa aasta hariduse sõber Tiia Korv.

Tervitati uusi õpetajaid Hiiumaa koolides: Käina lasteaia Tirtspõnni lasteaiaõpetaja Kadi Kuusküll, Käina kooli sotsiaalpedagoog Anu Hülg, Käina kooli eripedagoog Ly Nõmme, Käina kooli ja Kärdla põhikooli muusikaõpetaja Ulvi Tamm, Emmaste põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eva Raidma-Elmi, Emmaste põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anton Altmäe, Emmaste põhikooli tööõpetuse õpetaja Andres Laanejõe, Emmaste põhikooli abiõpetaja Regina Paulus, Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli kitarriõpetaja Maarika Markus, Emmaste lasteaia Naksitrallid direktor Liina Lepamaa ning Margit Kagadze, kes alustab 1. oktoobril Kärdla põhikooli direktorina.

Välja teenitud puhkusele saadeti Käina lasteaia Tirtspõnni lasteaiaõpetaja Silvi Steinberg, kes on lasteaias töötanud 46 aastat, sellest Käina lasteaias 37 aastat, töötades peamiselt sõimeealiste lastega.  Tema kohta on kolleegid öelnud, et Silvi on  rõõmsameelne ja abivalmis õpetaja,  kes armastab oma tööd ja kelle juurde tulevad lapsed rõõmuga. Ta on oma nõudmistes sõbralikult järjekindel, peab oluliseks arvestada iga lapse arengutaset, tema eripära õppija ja suhtlejana. Seetõttu on ta pälvinud nii laste, lastevanemate kui ka kolleegide lugupidamise.

Samuti tänati Lauka põhikooli ajaloo ja vene keele õpetaja Signe Rattistet, kes on töötas  Lauka koolis üle 30 aasta: direktorina aastatel 1987-1998 ning seejärel vene keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Tema kohta ütlesid töökaaslased, et õpetaja Rattiste kindlad nõudmised ja väärtushinnangud võetakse koolist kaasa, et elus paremini hakkama saada. Signe Rattiste tõi Hiiumaale esimesed Juku-arvutid – tal on oskus näha suurt pilti nii kooli kui ka kogukonna tasandil, tal on tahtmine muuta elu huvitavamaks ja paremaks.

Emmaste lasteaia Naksitrallid direktor Külli Tintse töötas Emmaste lasteaias aastast 1990 ja on ise öelnud, et ta on pidanud kõiki ameteid ja täitnud majas kõiksuguseid ülesandeid peale koka rolli. Tänu sellele püüdis ta alati mõista oma alluvaid ja andis kolleegidele otsustusvabadust.

Käina kooli sotsiaalpedagoog Aimi Säremat jõudis 50 aasta jooksul olla Käina koolis õpetaja, õppealajuhataja, direktor ja sotsiaalpedagoog. Direktoriaastaid (1982-2008) kogunes 26 – seda aega peetakse Käina kooli kõige stabiilsemaks ajajärguks. Aimi Säremat juhina on olnud alati nõudlik iseenese ja alluvate suhtes ning suutis kollektiivis luua hästitoimiva töökliima. Kolleegidele jääb Aimi iseäranis meelde ja südametesse oma säravate kõnedega.

Haridustöötajad Orjakus

Haridustöötajad Orjakus

Fotod: Kärolyn Kivistik