« Tagasi

Hiiu Vallavalitsus võtab tööle HIIU VALLA SOTSIAALKESKUSE JUHATAJA

Hiiu Valla Sotsiaalkeskus on Hiiu Vallavalitsuse hallatav asutus.

Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärgiks on:

·          sotsiaal- ja hoolekandeteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine: puuetega inimestele, erivajadustega lastega peredele, eakatele ja teistele abivajajatele toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks;

·          haridusteenuse osutamine toimetuleku- või hooldusõppe õppekava järgi õppivatele õpilastele koostöös haridusasutusega ja erivajadustega eelkooliealistele lastele. 

 

Juhataja tööülesanded:

-          keskuse sisulise tegevuse juhtimine, arendamine;

-          personali töö juhtimine;

-          vastutamine asutusele pandud ülesannete täitmise ning eesmärkide saavutamise eest;

-          sotsiaalkeskuse eelarve planeerimine ja koostamine ning selle täituvuse järgimine;

-          läbirääkimiste pidamine ja lepingute sõlmimine, lepingute täitmise eest vastutamine;

-          täiendavate rahastamise võimaluste leidmine, igapäevane projektipõhise töö tulemuslik organiseerimine ja juhtimine;

-          koostööpartneritega suhete loomine, hoidmine ja arendamine;

-          osalemine erinevates sotsiaalhoolekandealastes töörühmades.

 

Nõudmised kandidaadile:

-          kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, avalikus halduses või õigusteaduses);

-          kogemused või teadmised  asutuse juhtimise korraldamisest;

-          orienteerumine valdkonna terminoloogias, seadusandluses ning sotsiaal- ja hoolekandeteenuste süsteemis;

-          kogemus rahastusprojektide taotlemisel ja elluviimisel;

-          oskus hoida konfidentsiaalsust ja järgida sotsiaalala eetikat;

-          väga hea suhtlemis-, nõustamis- ja väljendamisoskus;

-          eesti keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;

-          kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;

-          soovitavalt vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

-          arvuti kasutamise oskus  (teksti- ja tabeltöötlus, esitlusprogrammid jm)

-          sõiduki juhtimiskogemus ja B- kategooria juhiload

 

Kasuks tuleb:

-          varasem töökogemus sotsiaalhoolekande valdkonnas;

-          isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ametisõitudeks

 

Omalt pool pakume:

-          huvitavat, vastutusrikast tööd;

-          toetavat meeskonda;

-          stabiilset sissetulekut.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Avaldus, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri, nägemus  sotsiaalkeskuse rollist Hiiumaal nii lähemas kui kaugemas perspektiivis. haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada Hiiumaa Vallavalitsusele hiljemalt 10. jaanuaril 2018 posti teel aadressil Hiiu Vallavalitsus Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valitsus@hiiuvald.ee

 

Kontaktisik: Kairi Lõppe, 53330650, kairi.hiis@hiiuvald.ee