« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 10.–16. veebruar

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee 

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

E, 10. veebruar 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek 
Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek  

Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek 
Avalike suhete osakonnast Liina Siniveer ja Laura Jääger osalevad arenduskeskuse koolitusel "Digitark ettevõtja"  
Kärdla keskväljaku liiklus on täielikult suletud  

T, 11. veebruar 
Kl 9 keskväljaku ehituskoosolek 
kl 9 SA Tohvri hooldekodu nõukogu koosolek 
Kl 10.30 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm tutvustavad Kärdla päevakeskuses keskväljaku ümberehituse töid 
Kl 17.30 osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste kooli hoolekogu koosolekul 
Noorsootöö koordinaator Kristel Pisa viib läbi noorteinfo koolituse noorsootöötajatele Kassari puhkekeskuses 
Haridusspetsialist Ivi Remmelg koordineerib geograafiaolümpiaadi piirkondlikku vooru 

K, 12. veebruar 
Kl 9.30 valla juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 14 sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Kairi Priit, Heli Tuisk, Pille Näksi, Urme Soonvald, Pille Alevi kohtuvad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ning hoolekandeasutuste esindajatega Tohvri hooldekodus 
Kl 15 toimub Käina osavallakogu koosolek  
Lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt osaleb lastekaitse töönõustamisel Haapsalus 
Toimub koolitus Hiiumaa lasteaedade õpetaja abidele „Õpetaja abi roll lasteaias, koostöö lasteaia õpetajate ja lapsevanematega" riigihalduse talituse hoones Leigri väljakul, koolitaja MTÜ Hooling, koordineeris haridusspetsialist Ivi Remmelg  
Ivi Remmelg osaleb Tallinnas õpilasürituste korraldamise ja õpetajate tunnustamise infopäeval 

N, 13. veebruar 
Kl 9 maa- ja ehituspetsialistid kohtuvad igakuisel koosolekul Kärdla vallamajas 
Kl 10 sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvaldu võtab vastu sotsiaaltoetuste taotlusi Suuremõisa raamatukogus  
Kl 11 sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi vastuvõtt Viskoosa Valitsejamajas 
Kl 16 kohtuvad vallavanem Toomas Rõhu ja noorsootöö koordinaator Kristel Pisa noortevolikoguga 
 

R, 14. veebruaril 
Kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek  
Kl 9 sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Kairi Priit, Pille Näksi, Urme Soonvald, Pille Alevi osalevad Kõrgessaare, Kärdla ja Pühalepa sotsiaalkomisjonis vallamajas Kärdlas 
Kl 11 kohtuvad Kärdla päevakeskuses pensionäridega Liina Siniveer ja Laura Jääger 
Vallavanem Toomas Rõhu, Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ja turvalisuse nõukogu koordinaator Piret Sedrik võõrustavad USA saatkonna esinduse visiiti 

L, 15. veebruar 
Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor Käina koolis – koordineerib haridusspetsialist Ivi Remmelg

Töölt eemal 
10. veebruaril on eemal Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull 
10.–14. veebruaril on eemal Pühalepa osavallavanem Liili Eller, asendab sekretär Katrin Paat 
12.–21. veebruaril on eemal lastekaitsespetsialist Carol Aleksejev 
20. veebruarini on eemal Käina haldusjuht Tõnu Koppel 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

E, 10. veebruar 
Kl 9–16.30 ettevõtluskonsultant Mari-Liis Hirv ja projektijuht Katrin Sarapuu korraldavad digiturunduskoolitust „Digitark ettevõtja" Hiiumaa arenduskeskuse majas, osalevad Pilleriin Kannel ja Kristiina Vessar Kärdla kultuurikeskusest 

T, 11. veebruar 
Kl 10 arenduskeskuse infokoosolek 
Noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder osaleb Ettevõtliku kooli koordinaatorite kohtumisel Tartus 

K, 12. veebruar 
Kl 15 valla keskkonnaspetsialist Kadri Aljas õpetab Tuuru maja töötajaid prügi sorteerima 
Kl 15 projektijuht Katrin Sarapuu ja noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder osalevad kohtumisel ettevõtjatega Nuutri villas, Kärdlas 
Kolmapäeval ja neljapäeval osalevad arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Mari-Liis Hirv ja MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus konsultantide arenguprogrammi esimesel koolitusel Luhtre turismitalus 
Kolmapäeval ja neljapäeval osaleb Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze "Alustavate koolijuhtide" arenguprogrammis Tallinnas 

Töölt eemal 
14. veebruarini on eemal Palade loodushariduskeskuse juhataja Karin Poola, asendab looduskeskuse administraator Liisi Mäeumbaed  
10. veebruaril on eemal turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson