« Tagasi

Hiiumaa valla nädala eelinfo: 3.–9. september

E, 3. september

kl 9 Kärdla maja infokoosolek
kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek
kl 9 Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid osaleb Lauka põhikooli kooliaasta avaaktusel
kl 10 projektijuht Tiivi Lipp ja Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg peavad ettevalmistava töökoosoleku elamuskeskuse Tuuletorn ehitajatega ja ehitusjärelvalvega 
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller on lähetuses Gotlandil: osaleb MTÜ Hiiukala õppereisil "Gotlandi kalanduspiirkonna külastamine"

T, 4. september

kl 9 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ümarlaual osavalla allasutuste juhtidega 
kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek
kl 11 Kärdla Keskväljaku projekti teemalise töökoosoleku Coopiga peavad arendusosakonna juhataja Monika Pihlak, arhitekt Kaire Nõmm ja Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann
kl 13 Hiiumaa arengukava 2035+ juhtrühma koosolek
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller on lähetuses Gotlandil: osaleb MTÜ Hiiukala õppereisil "Gotlandi kalanduspiirkonna külastamine"
kl 17 toimub Kärdla osavallakogu koosolek, kus arutatakse menetluses olevat Hiiumaa valla heakorra eeskirja ja muid jooksvaid küsimusi
Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialist Triin Masing osaleb Tallinnas kohalike omavalitsuste spetsialistide IV mooduli koolituspäeval  

K, 5. september

Haapsalus toimuval kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmise koolitusel osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja spetsialistid Kairi Priit, Pille Alevi, Urme Soonvald, Liia Rull ja Heli Tuisk
Visiidil Hiiumaal on Võrumaa omavalitsusjuhid
Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialist Triin Masing osaleb Tallinnas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise koolitusel
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller on lähetuses Gotlandil: osaleb MTÜ Hiiukala õppereisil "Gotlandi kalanduspiirkonna külastamine" 

N, 6. september

kl 14 toimub Käina vallamajas Dagöplasti õhusaasteloa avalik arutelu 
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, haldusjuht Argo Valgma ja ehitusspetsialist Triin Masing osalevad Tallinnas keskkonnainvesteeringute keskuse tänavavalgustuse uuendamise taotlusvooru infopäeval
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller on lähetuses Gotlandil: osaleb MTÜ Hiiukala õppereisil "Gotlandi kalanduspiirkonna külastamine"
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja spetsialist Tiia Liibert osalevad kaasava hariduse arengupäeval Haapsalus 

R, 7. september

kl 9.30 vallavalitsuse istung
kl 13 SA Hiiumaa arenduskeskus nõukogu koosolek
kl 18 Pühalepa osavalla ehitusspetsalist Reet Nisumaa võtab osa Nõmba küla koosolekust 

Töölt eemal

Töölt eemal on jurist Kairi Arunurm – asendab vallasekretär Helen Härmson, Riina Lilleõis – asendab Helika Villmäe. Töölt eemal on avalike suhete spetsialist Liina Siniveer, sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit, lastekaitsespetsialist Carol Kirss.
Veel nädala on eemal Pühalepa osavalla maaspetsialist Mai Julge.