« Tagasi

Käina planeeringu avalik väljapanek kestab jaanipäevani

Volikogu võttis aprillis vastu Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu. Avalik väljapanek kestab kuni 24. juunini.

Planeeringu eesmärk on luua praeguse kardiraja ja lähiala ruumiline lahendus, sealhulgas:

  • uus kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikud hooned,
  • kaubanduskeskus,
  • maa-aluse kütusemahutiga tankla,
  • mitmeid väiksemad äripinnad ja (oma)toodangu müügikohad ning
  • parklad.

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneering avalik väljapanek toimub 22. maist kuni 24. juunini Käina vallamajas.

Hiiumaa vallavolikogu 23. aprilli 2020 otsusega nr 198 „Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" saab tutvuda valla dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=184195

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu kõigi dokumentidega on võimalik tutvuda samuti dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158374