« Tagasi

KIK toetab Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine tagab kliendile kasutusmugavuse ning sõltumatuse purgimisteenusest. Samuti säästab ühiskanalisatsioon keskkonda, kuna sellest ei leki reovett pinnasesse.
Vastavalt Hiiumaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale on reovee immutamine pinnasesse või selle laialilaotamine ning mahuti tühjendamine loodusesse keelatud! 

Keskkonnainvesteeringute keskuse toetuse eesmärk on tagada reovee kokkukogumine üle 2000 tarbijaga piirkondades, st Hiiumaal Kärdlas. 

Taotleda on võimalik e-toetuste keskkonnas või saates taotlusvorm e-posti teel või paberkandjal. Täpsema info ja taotluse täitmise juhendi leiab KIKi kodulehel:
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine 

Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020. Töödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist! 

KIK ühiveevärk ja kanalisatsoon