« Tagasi

Kõrgessaare osavald renoveerib Valitsejamaja fassaadi

Kõrgessaare osavald alustas kaasava eelarve toel valitsejamaja fassaadi renoveerimist. Hetkel on käimas hoone fassaadi teistkordne värvimine. Korrastatud on korstnate krohv ning korstnad uuesti värvitud. 

Kõrgessaare osavald on Valitsejamaja renoveerimisel tihedas koostöös muinsuskaitseametiga. 

Tööde käigus selgus et hoone sokkel ja osa alumisest palgireast on üle krohvitud tsementkrohviga. Muinsuskaitseameti Hiiumaa nõunik Katrin Koit märkis, et tsement on aga tihe materjal, mis hoiab niiskust ning ei lase sellel seintest välja kuivada. Selle tulemusena on hoone alumine palgirida osaliselt kahjustunud ja vajab välja vahetamist ning proteesimist.  

Valitsejamaja soklilt eemaldati tsementkrohv ja konstruktsioonidel lastakse kuivada.  

Sokli ja alumise palgirea korrastamiseks eemaldatakse veelaud ning alumised fassaadilauad. Samuti avatakse treppide tagused palgid, tehakse alumise palgirea proteesimist ja osalist vahetamist. Peale seda paigaldatakse fassaadilauad, veelaud ja sokkel krohvitakse uuesti lubikrohviga. 

Kõige halvemas seisukorras on hoone veranda, mis vajab suuremaid restaureerimistöid. Koit ütles, et nendeks töödeks on vaja koostada projekt, et selle järgi saaks veranda taastada oma algses hiilguses. 

Veranda restaureerimisega jätkab Kõrgessaare osavald järgmisel aastal. 

Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine sai kaasava eelarve hääletusel 56 häält. Renoveerimistööd on läinud oluliselt kallimaks, kui kaasava eelarvega ettenähtud 10 000 eurot. Väiksemad ja möödapääsmatud tööd rahastab Kõrgessaare osavald oma eelarvest. Alumise palgi proteesimiseks ja sokli krohvimiseks taotletakse toetust muinsuskaitseametist.