« Tagasi

Märtsis toimus Kärdlas suuremahuline tänavaäärsete puude raie

Kärdla osavalla haljastusspetsialist Mai Sinilaid rääkis, et Kärdla uhked suured lepad on kahjuks enamuses juba oma elu lõppjärku jõudnud: "Tüved on ulatuslikult mädanikust kahjustunud, võrades palju kuivanud ja murdumisohtlikke suuri oksi." Seetõttu on linnatingimustes paratamatu nende valikuline raie, kuigi on soov suuri kauni võraga väärikaid puid võimalikult kaua linnapildis hoida.🌿

Tavaliselt paar korda aastas vaatab osavallavalitsus tänavate ääred hindava pilguga üle ja vajadusel küsitakse arboristi hinnangut ohtlikena tunduvate puude tervisliku seisundi kohta.

Hiljutised raietööd olid lisaks ohu likvideerimisele vajalikud ka seoses tänavakatete korrastamise, kraavide puhastamise ja taastamise ning uue tänavavalgustuse paigaldustöödega. "Kahjuks pole ka suurte vanade puude alla noorte istutamine mõistlik, sest suurte puude tugeva konkurentsi tõttu jääksid noored kiratsema või hukkuksid, " ütles Mai.

kevadine känd