« Tagasi

RMK kutsub avalikule arutelule!

RMK kutsub kohalikku kogukonda 25. novembril kell 11.30 Paluküla kiriku juurde avalikule arutelule, et tutvustada Hausma-Paluküla kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava ja planeeritud raieid aastateks 2020-2030.  

Kava projektiga saab eelnevalt tutvuda RMK kodulehel. 

Lisainfo Marko Trave, telefon 506 1791, marko.trave@rmk.ee