« Tagasi

Tee ettepanekuid arengukava projekti!

Hiiumaa valla arengukava 2035+ projekt on tänasest avalik nii volikogu komisjonidele kui laiemale avalikkusele tutvumiseks, täiendamiseks ja kommenteerimiseks:

  • Hiiumaa valla kodulehel

Hiiumaa valla arengukava 2035+
Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond
Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

  • uuest nädalast paberkandjal kõigis vallamajades üle Hiiumaa.

Arengukava ei ole sellega veel valmis, vaid on avatud ettepanekuteks. Projekti saavad kõik teha ettepanekuid omale sobival moel:

  • Avalikustamise perioodil toimuvad kõigis osavaldades avalikud koosolekud arengukava projekti tutvustamiseks ja tagasiside kogumiseks:

K, 12. sept kl 17.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses
N, 13. sept kl 17.30 Käina vallamaja saalis
R, 14. sept kl 17.30 Emmaste noortekeskuses
E, 17. sept kl 17.30 Hellamaa perekeskuses
T, 18. sept kl 17.30 Kärdla vallamaja volikogu saalis

  • Projekti saab ettepanekuid teha ka osavallakogude septembrikuu koosolekutel.
  • Samuti saab ettepanekuid arengukava projekti saata Hiiumaa vallavalitsusele: valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal kõigisse vallamajadesse Hiiumaal.

20. septembri volikogu istungil toimub arengukava esimene lugemine, misjärel saavad volikogu liikmed kahe nädala jooksul esitada muudatusettepanekuid, mille viimane tärmin on 4. oktoober. 18. oktoobri volikogu istungil toimub arengukava teine lugemine.