« Tagasi

Teetööd möödunud aastal

2020. aastal oli Hiiumaale teede seisukohalt hea aasta – Eesti valitsus otsustas tavapärast kohalike teede hoolduse toetusfondi kahekordistada. See võimaldas neil, kes soovisid, suurendada ka investeeringuid. 

Aasta algas lumevaeselt ja see võimaldas osavaldadel ka lumetõrje vahendid suunata teede korrastamisele. Siiski kulus lumetõrjele ligi 30 000 eurot. 

Juba teist aastat järjest korraldavad osavallad pindamishanke koos. Esimese hanke madal hind võimaldas teha ka teise. Maakondlik hange kruusateede tolmuvabaks muutmisel tõi kokku 43 000 m2 pindamise, mis teeb 11 km tolmuvaba teed. Hangete maksumus oli 210 000 eurot. 

Jätkuvalt on kruusateid, kuhu veel ei ole jõutud püsiva tolmuvaba kattega. Vastavalt võimalustele neid kas kloriiditakse või kasutatakse freespuru. Selliseid töid tehti kokku 11 200 euro väärtuses. Taaskasutust leidis Kärdla keskväljakult ülesfreesitud asfalt. 

Teede, eriti kruusateede tervishoid sõltub tugevalt veerežiimi korrasolekust. Tuul ja päike on odavaimad hooldusvahendid. Teeäärte ja kraavide korrastamisele panustab vald aasta-aastalt rohkem. 2020. aastal korrastati kraave, tehti nõvasid, kooriti teepeenraid ja parandati truupe 50 000 euro väärtuses. 

Kruusateid hööveldatakse Hiiumaal reeglina kaks korda aastas. Pikk sügis aga võimaldas kohati seda teha ka kolmandat korda. Kokku kulus hööveldamisele 10 000 eurot ja remondiks 263 000 eurot. 

Praegu toimub üldplaneeringu käigus perspektiivsete teekoridore planeerimine ja olemasolevate kohalike teede läbi vaatamine.  

Hiiumaal on avalikke kohalikke maanteid 416 km. Riik planeerib Hiiumaal vallale üle anda veel ligi 100 km riigiteid. Osavallad on pakutu üle vaadanud ja andnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tagasiside, millised on valla võimalused ja tingimused nende vastuvõtmisel. Riik annab üleandmisega kaasa ka ühekordse investeeringu vahendid. 

Üllar Laid 

Kõrgessaare osavalla vanem