« Tagasi

Valla arengukava muutmise eelnõu on avalik

Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmise eelnõu on avalik ja sellele saab ettepanekuid teha.

Arengukava muutmise eelnõu koosneb kahest dokumendist:

Arengukava strateegia osas kajastuvad olulised muudatusettepanekud, mis laekusid avalikkuselt, hallatavatelt asutustelt ja sidusgruppidelt. Muudatuste lihtsamaks jälgimiseks on need eelnõus rohelist värvi.

Eelnõule on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid 22. maist kuni 5. juunini valla e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee.

Ajavahemikul 15. juunist kuni 15. augustini korraldab vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga peavad nõustuma osavallakogud ja lõppotsuse annab volikogu.

Valla arengukava on dokument, milles esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused ning Hiiumaa maakondliku arengu strateegiline planeerimine. 

Hiiumaa valla kehtivas arengukavas hõlmavad tegevused aastaid 2019–2022 ning seega tuleb seda muuta, sest arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

Arengukava vahehindamine on planeeritud aastale 2022.

Lisainfot saate küsida valla arenguspetsialistilt: aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil 517 5585.