« Tagasi

Arengukava arutelud üle Hiiumaa

Arengukava arutelud

Mais toimuvad Hiiumaa valla arengukava avalikud arutelud piirkondades üle Hiiumaa. Igal koosolekul on oma kordumatu teemavaldkond ja samas arutatakse ka piirkonna arengut lähiaastate vaates. 

Igal koosolekul arutatakse, miillised valdkonna kitsaskohad vajavad lahendamist ning kuhu tahame jõuda ja mida selleks tegema peab.

 

Koosolekud toimuvad:

N, 10. mail 17.30 Emmaste noortekeskuses

Fookuses haridus ja noorsootöö ning Emmaste piirkonna teemad. Arutelu juhib Hergo Tasuja.

17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus  
17.35-17.50 haridus ja noorsootöö – hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 hariduse ja noorsootöö teemade arutelu
18.50-19.30 Emmaste piirkonna teemade arutelu

E, 14. mail 17.30 Käina vallamajas

Fookuses majandus ja ettevõtlus ning Käina piirkonna teemad. Arutelu juhib Omar Jõpiselg.

17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus  
17.35-17.50 majandus ja ettevõtlus – hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 majanduse ja ettevõtluse teemade arutelu
18.50-19.30 Käina piirkonna teemade arutelu

T, 15. mail 17.30 Hellamaa perekeskuses

Fookuses valitsemine ja kodanikuühiskond  – arutelu juhib Liili Eller – ning turism ja mainekujundus – arutelu juhib Monika Pihlak. Samuti räägitakse Pühalepa piirkonna teemadel.

17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus  
17.35-17.45 valitsemine ja kodanikuühiskond – hetkeolukord Hiiumaal – Liili Eller
17.45-18.00 turism ja mainekujundus – hetkeolukord Hiiumaal – Monika Pihlak
18.00-19.00 valitsemine ja kodanikuühiskond – teemade arutelu – Liili Eller
18.00-19.00 turism ja mainekujundus – teemade arutelu – Monika Pihlak
19.00-20.00 Pühalepa piirkonna teemade arutelu – Liili Eller

K, 16. mail 17.30 Kärdlas vallamajas 

Fookuses kultuur ja sport – arutelu juhib Lauri Preimann – ning sotsiaalhoolekanne ja tervishoid – arutelu juhib Reili Rand. Samuti räägitakse Kärdla teemadel.

17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus
17.35-17.45 kultuur ja sport – hetkeolukord Hiiumaal – Lauri Preimann
17.45-18.00 sotsiaalhoolekanne ja tervishoid – hetkeolukord Hiiumaal – Reili Rand
18.00-19.00 kultuur ja sport – teemade arutelu – Lauri Preimann
18.00-19.00 sotsiaalhoolekanne ja tervishoid – teemade arutelu – Reili Rand
19.00-20.00 Kärdla teemade arutelu – Lauri Preimann

R, 18. mail 17.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses 

Fookuses taristud, ühendused ja keskkond – arutelu juhib Üllar Laid.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus  
17.35-17.50 taristud, ühendused ja keskkond – hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 taristud, ühendused ja keskkond – teemade arutelu
18.50-19.30 Kõrgessaare piirkonna teemade arutelu

Tule kohale ja räägi kaasa Hiiumaa tuleviku kujundamisel!

Vajadusel lisa endale meeldetuletus ka Hiiumaa valla Facebooki lehel. 

Pärast avalikke koosolekuid alustavad tööd iga valdkonna teemarühmad.